Memoar-
konferansen 2023

Velkommen 2.- 4. februar 2023
Vi møtes på Bergen Offentlige Bibliotek

Lenke for strømming av konferansen kjem her på sjølve konferansedagen.

møteplassen for utvikling av munnleg historie i Noreg

 • Dato: Memoarkonferansen 2.- 3. februar og Memoarfestivalen LYTT! 4. februar, 2023

 • Stad: Bergen Off. Bibliotek, Strømgaten 6, 5015 Bergen

 • Konferansen er gratis i år, vi følger gratisprinsippet til biblioteket. Men du må kjøpe billett, slik at vi veit at du kjem (kr. 1,-). Er det ledige plassar, kan du kome i døra same dag.

 • Festmiddag fredag 3. februar kl 19.30. Tre-retters inkludert aperitif og ei valfri drikke til middagen. Frist for påmelding mandag 30. februar. Pris kr. 900,-

 • Overnatting nær konferansen: Grand Hotell Terminus, i Zander Kaaes gate 6, rett ved Bergen Offentlege Bibliotek.

 • Memoarfestivalen LYTT! 4. februar er eit ope arrangement for publikum på Bergen Offentlige Bibliotek.

Om programmet: Krigen i Europa påverkar innlegga - beredskap for munnleg historie måtte bli eit tema. Under tittelen «Fra Arbeiderminneinnsamlinga til Lift every voice» vil vi sjå på Norsk historie 1968-2023 og behovet for nye minneinnsamlingar.

PROGRAM MEMOARKONFERANSEN 2023

Torsdag 2/2-22 Kl 12-16 I AUDITORIET
FAgdag: BEREDSKAP FOR DEMOKRATI:

Alle foredrag har innledning med videoklipp frå eit intervju. Innlegg i ca 30 minutter inkludert 5 minutt med spørsmål.

12:00 - 12:15 Velkommen!

12:15 -12:50 Korleis er det for folk å fortelja? Korleis skriver vi historia etterpå?

  • SAMLING INTERVJU: Korona 2021-2022

  • Cathrine Hasselberg, redaktør av bok og podcasten Virus og Ronny Lundell, ein av forteljarane i korona-innsamlinga.

12:50 -13:25 Nordøyvegen: Ei tid var, ei ny tid ligg klar. Kva betyr kommunikasjon for vår utvikling som samfunn?

  • SAMLING INTERVJU: Lokalhistorie frå Haram

  • Sveinung Giske, Haram Kulturhistoriske Lag


13:25 - 14:00 Stiftelsen 10. august - et minne og læringssenter

14:OO - 14:15 pause


14:15 -14:50
Kva skjer når neste generasjon skal fortelje. Tankar rundt oppstart av intervjuprosjekt om foreldra sin krig.

  • SAMLING INTERVJU:

  • med Svein Arne Myhren og Anita H. Lange frå Stiftelsen Lenken - Historiebasert freds- og menneskerettighetssenter i Bergen

14:50 -15:30 Panelsamtale, moderator Line Grønstad, fagleg leiar i Skeivt arkiv og tidlegare tilsett i Memoar.

* * *

Kl 18:00 Årsmøte i Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie

FREDAG 3/2-22 kl 10-13 I AUDITORIET
Samtidsdokumentasjon og Krig i Europa:

Alle foredrag har innledning med videoklipp frå eit intervju. Innlegg i ca 30 minutter inkludert 5 minutt med spørsmål.

10:00 Innleder Kari Hesthamar: Kari er utdanna journalist og redaktør i podcastproduksjonsselskapet Svarttrost.

10:15 -10:50 Intervju med flyktningar frå Ukraina

  • SAMLING INTERVJU: Ukraina 2022, Memoar i Bergen

  • Angelika Ruda frå Ukraina fortel om erfaringar og kvifor intervju-prosjektet skaper viktige kjelder.

10:50 -11:25 Dokumentasjon av kriser med munnleg historie

11:25-11:40 Pause

11:40 - 12:15 Munnleg historie i vestleg militær tradisjon

  • SAMLING INTERVJU: Intervju frå militæret

  • Torunn Haaland: Professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.


12:15 - 13:00

 • PANELSAMTALE Moderator Bjørn Enes, journalist og tidligere dagleg leiar i Memoar


13:00 - 14:00 LUNSJ

FrÅ innsamling av arbeiderminner til «Lift every voice» FREDAG 3/2-22 kl 14-16 I AUDITORIET M/BÆREKRAFTSLAB

Alle foredrag har innledning med klipp frå eit intervju, innlegg ca 30 minutter inkludert 5 minutt med spørsmål.

Norsk historie 1968 - 2022 og dagens behov for innsamling av livshistorier i Norden.

14:00 -14:35 Felleskap - mangfold - deltakelse

  • SAMLING INTERVJU: George Floyd

  • Michelle Tisdel, forskningsbibliotekar og Lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket peiker på nokre viktige utviklingslinjer og kvifor "Lift every voice" er ein så viktig parole. Foredraget blir filma i utstillinga «Din pust din stemme» på Bymuseet i Oslo.

14:35 -15:10 Munnlege kjelder til studiet av endringar i Norsk politisk struktur 1975-1990 - (slutt 2013)

  • SAMLING INTERVJU: intervjuprosjekt med sentrale norske samfunnsaktørar i regi av Forum for Samtidshistorie (FoSam), starta våren 2003.

  • Hanne Hagtvedt Vik er professor i internasjonal historie ved UIO. Lenke til Arkivverket


15:10 -15:35 Framtidas minneinnsamlingar

  • SAMLING INTERVJU: Nordiska museet minner.se

  • Jorgen Lowenfeldt innsamling, avd. för digital interaktion og Inger Christine Årstad, dagleg leiar i Memoar.


15:35 PANELSAMTALE:
Frå arbeiderminneinnsamlinga til Lift every voice. Kva mangler vi om kunnskap 1968 til i dag. Kvinnerevolusjon, industrirevolusjon, digital revolusjon, masseinnvandring, endringa av Norge. Inspirasjon til å sette folk i gang. MODERATOR: Hans Jakob Aagotnes, historikar universitetet i Bergen og Cathrine Hasselberg, munnleg historiker og forfattar av bøker om munnleg historie.

16:30 Avslutning Memoarkonferansen

Festmiddag kl 19.30. Nordnes Bydelshus, Klosteret mat og vin i første etasje. Tre-retters inkludert aperitif og ei valfri drikke til middagen.

MEMOARFESTIVALEN LYTT! LAURDAG 4/2-22 kl 11-15. munnleg historie i heile biblioteket!

PROGRAM:

kl. 11:00 STORSALEN I 1. ETASJE: Åpning av torg med munnleg historie og presentasjon av deltakerene. Tamilsk dans saman med tekst fra intervju v/Nicola G. Stephen.

 • Foredrag Tamilsk kultur for framtidige generasjonar
  SAMLING INTERVJU: Diaspora Tamil Archives
  ved
  Baheerathy Kumarendiran, Tamil Archive i Norge

kl. 12:00 AUDITORIET: Film, Bergen i all beskjedenhet. Produsent Elin Sander fortel om inspirasjonen fra intervjua i Memoar sitt arkiv.

kl. 13:30 BÆREKRAFTSLABBEN: Med utgangspunkt i prosjektet Mat og meg kommer Nina Langfeldt for å gjennomføre et intervju med gutta fra Vestland Chilli. Intervjuet går over i en dialog med publikum etter modell fra Fortellerkveld. Fortellerkveld er et konsept for gjensidig integrering gjennom samtaler i lokalsamfunn.

HEILE DAGEN:

 • STORSALEN: Torg med munnleg historie. Her møter du folk fra heile Noreg som har fortalt eller som har samla munnleg historie. Tema spenner fra Sjøfart og kvalfangst til Tamil diaspora og industrihistorie m.meir.

 • LOKALHISTORISK AVDELING VÅRT VESTLAND: Bergenser! Utstilling med intervju fra lokalhistorieprosjektet «Det store vi». Tema migrasjon.

 • BÆREKRAFTSLABBEN: Mat og meg! Utstilling og gratis mat fra Pakistan og Norge. Se 50 intervju fra prosjektet som er gjort i samarbeid mellom Memoar, Lillestrøm kommune, OsloMet og Pakistansk kulturforening Skedsmo v/ Shahzad Khalid.

 • BÆREKRAFTSLABBEN - FOR BARN: Vår framtid på Nygårdstangen. Barna lager sitt eige forteljar-kart.

 • FORTELJERSTUDIO: Fortell! Biblioteket sitt studio er åpent for intervju. Her får du møte Ian Mrimba fra Memoar sin Mangfaldsredaksjon på Bergen internasjonale kultursenter.

 • MEMOAR.NO/MEMOARKONFERANSEN: Webutstilling: Utvalgte intervju knytta til konferansen og festivalen.

Har du samla munnleg historie? Vi vil gjerne at du kjem til Bergen laurdag 4. februar 2023: Her feirer vi prosjektet «Munnleg historie for alle» med Memoarfestivalen LYTT! Bruk påmeldinga for å registrere innsamlinga di. Dei som melder seg til å delta med sine munnleg historie-intervju, kan søke inntil kr. 1.500 i stipend til reise (Memoar bestiller) og natt på hotell (begrensa antall).

Slik deltar du med ditt/dykkar munnleg historie-prosjekt på laurdag 4. februar 2023: MEMOARFESTIVALEN LYTT! Ein festival med munnleg historie frå heile Noreg. Dette er eit gratis arrangement for publikum på Bergen Offentlige Bibliotek.

 • Meld på dine munnleg historie-intervju ( på same stad som du melder deg på konferansen)

 • Memoar kontaktar deg/dykk med meir informasjon

 • Saman planlegg vi stand-plass og presentasjon

 • Vi har skjermer, materiell og plass i Storsalen på Bergen Offentlige Bibliotek

Festivalen er ei feiring av tre år med prosjektet «Munnleg historie for alle». Vi inviterer alle som har jobba saman med Memoar dei siste åra. Vi møtes for å vise samlingar av munnleg historie, prate om nye prosjekt og dele erfaringar. Du kan melde deg på Memoarfestivalen LYTT laurdag, heilt fram til festivalstart 4. februar. Kontakt: mariela@memoar.no, tlf: 95224587

Er du nyfiken dei fire fyrste konferansene? S memoarkonferansen.no.