Memoar-
konferansen

Velkommen til Bergen, 2.- 4. februar 2023

Lytt! Hvem får fortelle historia vår? Den femte Memoarkonferansen er viet intervju av og med vanlige folk. Vi skal inspirere hverandre og gi tips og råd om innsamling og intervju. I tillegg til foredrag og diskusjoner vil vi lage en liten «memoarfestival» hvor vi møtes og deler opptak fra hele landet. Ta kontakt og fortell om deres prosjekt. post@memoar.no. Vi ses på Bergen off. bibliotek!

møteplassen for munnleg historie i Noreg

Vi gler oss til å ønskje entusiastar for munnleg historie velkomen. Årets tittlel er «Lytt! Kven får fortelje historia vår?». Den femte Memoarkonferansen er via intervju av og med vanlige folk. Høgdepunktet blir «memoarfestivalen» laurdag 4. februar der vi deler prosjekt og opptak frå heile landet. Dette er ein open dag der heile biblioteket er i bruk. Storsalen huser foredrag, underhaldning og stands. Munnleg historie bør vere ein del av samlinga på alle bibliotek. For å inspirere lagar vi ei utstilling på lokalhistorisk avdeling - Vårt Vestland - som syner korleis munnleg historie lagar eit større mangfald i lokalhistoria vår. I auditoriet viser vi kjende filmer kor forteljingar bærer handlinga I Podcast-studioet kan folk teste munnleg historie og i bok-kafeen kan entusiastar diskutere nye prosjekt. Cafeen på biblioteket er ein koselig ramme for arrangement. For arkivarar, museumsfolk, historikarar og entusiastar for lokalhistorie er Memoarkonferansen ein årviss møteplass, i år møtes vi for femte gang. Torsdag 2. februar er viet føredrag og diskusjonar for særskilt interesserte - GDPR er eit døme. Det store prosjektet «Munnleg historie for alle» har med kurs, arrangment og innsamlinger etablert frivillig arbeid med munnleg historie over heile Noreg. Fredag 3. februar skal foredraga oppsummere og inspirere til videreføring av arbeidet.

Er du nysgjerring på de tidligere konferansene? Se moemoarkonferansen.no.