Aldringsfestivalen "Siste kapittel"

I desember 2020 starta formidlinga av munnleg historie i samband med "Aldringsfestivalen sistekapittel". Fyrste publisering var fire stubb-samlingar om tematikk kopla til FNs bærekraftsmål:

    • Søndag 29/11 - Mål 5 - Likestilling

    • Søndag 6/12 - Mål 3 - God helse og livsmestring

    • Søndag 13/12 - Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

    • Søndag 20/12 - Mål 4 - God utdanning

Festivalen "Siste kapittel" er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Bergen Kommune, Bergen nasjonale Opera g ei rad andre samarbeidspartnarar, der iblant også Memoar og den sosiale entreprenøren Fremtenkt.no. Sjølve festivalen skulle gått av stabelen i juni 2020, men er utsett til 2021. I mellomtida skjer det mykje digitalt - mellom anna delprosjektet Historiebanken som involverar Memoar og Fremtenkt.

Utdrag av prosjektskildringa:

Historiebank – eldres fortellinger for bærekraft

"For å stake ut veien frem mot et bærekraftig samfunn er det viktig å vite hvordan vi har kommet dit vi er i dag. Vi må vite hva vi har oppnådd innenfor minnet av nålevende generasjoner, men vi må også reflektere over hvor vi kunne valgt andre veier og løsninger. Her har dagens eldre uvurderlig kunnskap om Norge av i går. I samarbeid med Fremtenkt og Memoar skal vi samle inn fortellinger fra eldre, knytte disse til FNs bærekraftsmål, og bruke disse fortellingene som utgangspunkt for å diskutere og stake ut veien mot et bærekraftig samfunn. Vi skal lage en digital historiebank med utgangspunkt i videomateriale samlet inn av Memoar. Kortere videoklipp vil bli bearbeidet i samarbeid med Fremtenkt og publisert på www.sistekapittel.no som en historiebærende dimensjon i den digitale aldringsarenaen. Eldres egne fortellinger vil dermed bli en levende og engasjerende kobling mellom norsk arbeidslivs- og hverdagshistorie og FNs bærekraftsmål for fremtiden. I samarbeid med Fremtenkt og Memoer vil vi også gjennomføre nye intervju med utgangspunkt i bærekraftsmålene, for eksempel kan vi intervjue pensjonerte lærere opp mot mål 4 om god utdanning, og eldre gårdbrukere i tilknytning til mål 2 om å utrydde sult. Slik vil de eldres fortellinger bli en aktiv og stimulerende del av den digitale aldringsarenaen. Resultater fra Historiebanken vil også tenkes inn som en del av festivalen i juni 2021, for eksempel i form av en videoutstilling og fasiliterte samtaler under festivalen".

Dette skal gjerast:

Fire eksisterande intervju skal tilretteleggast for bruk i framtidsverkstader om FNs bærekraftsmål - sjå meir om det hos Fremtenkt

Fire nye intervjuopptak skal lagast spesielt for bruk i framtidsverkstader

Frivillige skal kursast i arbeid med å samla og tilrettelegge munnleg historie for framtdisverkstader

Alt skal formidlast - vi skal produsere nettsider, ein videoinstallasjon og sannsynlegvis eit publikumsarranagement under festivalen i 2021.

Vi arbeider nå med å plukke ut fire eksisterande intervju som eignar seg for bruk i desse prosessane.