Bjørg Bakken

Publiseringsdato: 12.okt.2019 20:07:37

Bjørg Bakken arbeidde i skoforretning i Markensgate då Falconbridge søkte etter kvinner i 1974. Det året var der omlag 1600 tilsette på verket, og Falconbridge hadde store problem med å få tak i nok folk. Ho begynte i Elektrolysen, der ho assisterte under testkøyring med den nye KLA-prosessen i Nikkel 9. To år seinare fekk ho tilbod om å begynne intern fagopplæring i gummieringsverkstaden. Med nokre avbrekk under dei urolege tidene på 1980-talet, vart ho på på gummieriengs- og PVC-verkstaden fram til ca 1997, då ho fekk tilbod om jobb på hovudlageret .

"Det er varmt mellom menneskane her" seier ho til spørsmålet om kvifor ho vart verande i 42 år.

Intervjuar er Bjørn Enes. Opptaket blei gjort 16. oktober 2015, utandørs på Tangen i Kristiansand.

Direkte adresse til denne sida er www.memoar.no/nikkelverk/bakken

Videoen vert publisert med passord den 7. november 2015.

Det er Bjørg som bestemmer om og når passordet skal fjernast.

Stikkord i forteljinga:

1974 Nikkelverket søkte kvinner

Nikkel 9 - Elektrolyseavdelinga

1976 - Gummieringsverkstaden

Fyrste dag på verket

Mest positiv merksemd

Nikkel 9 - testavdeling

Hybinetteprosessen 1910-1975

Jobbar i den gamle elektrolysen

Strippinga

Karusellen

Slamrens

Dei kvite dressane

Nikkel 4

Den nye prosessen KLA

1980 - Barselpermisjon

Gummieringsverkstaden

Vedlikehaldsarbeid høgare status

Gummiering

Tankarbeid

Farleg hastverk

Pollenulykka

Klorgassen

Sikkerheit i dag

Haldningsendring

Arbeidsmiljøloven 1975

Kurs

Kreftsaken

Røyking

Intern fagprøve

Verkstadsorganisasjonen

Formannsrolla

Kompetanseutvikling

Oppseiingar

Krisa i 1982

Omplasseringar

Lageret i 70-åra

Rekrutterte frå drift

Logistikksystem

Administrasjonsbygget

Damer på verket

Arbeidar / funksjonær

Sjukefråver

Varmt miljø