Svein Bolstad

Publiseringsdato: 22.nov.2019 12:28:53

Svein Bolstad er fødd i 1949 og har arbeidd som lærar i Bergen og Fusa. Han er aktiv slektsforskar og har skrive ei innhaldsrik bok om slekta si, som han vurderar å publisera. Han er aktiv i Kronstad Hovedgård Kulturforening, der han mellom anna er medlem av programkomiteen i "Kafé Sokrates".

Bolstad delar her forteljinga om huset sitt, Kronstadveien 45 i ein film som er laga av Einar Fredriksen. Lenger nede delar han også opptak av eit foredrag på Kronstad hovedgård om Bergens Sporvei og annan lokaltrafikk i Bergen.

Loggen over innhaldet er også laga av Svein Bolstad.

00.00.00

00.20.00

01.10.00

01.20.00

01.39.00

02.25.00

03.45.00

04.18.00

05.18.00

06.46.00

07.06.00

08.14.00

09.27.00

10.17.00

11.15.00

12.17.00

12.33.00

16.05.00

16.21.00

Innledning av video om Kronstadveien 45. Musikk: «Trettifyran» med Per Myrberg (1964) Skrevet av Stuart Hamblem (This old house 1954). Bilder av huset fra 2017.

Svein Bolstad begynner å fortelle husets historie fra det ble bygget i 1920.

Dokumenter fra Bergen Byarkiv

Dokument om kjøp av huset fra Bergen kommune.

Tegning for utbedring av hagen. 1948

Husvillkomite i Bergen kommune etter bybrannen i 1916.

Kommunen kjøper huset i 1921

Besteforeldre, familien Størksen, flytter inn i 1920, etter tillatelse fra Husvillkomiteen, men Leieboerforeningen hadde allerede okkupert huset. Husvillkomteen og Leieboerforeningen blit litt forvekslet i fortellingen.

Huset bygget som enebolig, men fire familier flyttet inn.

Der bodde på det meste 23 mennesker i huset.

Folketelling 1928.

Hvordan var det å bo i huset? Familien Strand flytter i 1935.

Mye lytt. Lite privatliv.

Etter krigen. Kommunen selger til Besteforeldre i 1955.

Svein Bolstad og foreldrene flytter inn.

Svein og Reidun Bolstad overtar huset i 1990

Fortelling slutt.

Bilder av beboere i huset og gutter i gaten med kommentarer av Svein Bolstad

«Trettifyran» en gang til Avslutning.

Slutt.

Logg. Svein Bolstad holder foredrag på Kronstad Hovedgård om Bergen Sporvei og annan kollektivtrafikk i Bergen. 22.02.2018. Utskriftvenleg logg

Opptak med Samsung mobiltelefon.