Gifty Nordbø

Brobyggjar

Gifty Nordbø - Det store vi - Memoar
05.11.2021 Intervjuar Mariela Drejer Norheim og Bjørn Enes. Gifty er pådrivaren bak organisasjonen Passion for Difference

Les meir

Gifty har eit stort engasjement for barn og foreldre som lever med to kulturar –særskilt norsk og den ghanesisk. Etter å ha gjort seg eigne lærdommar, starta ho prosjektet Passion fordifference, for å hjelpe nye bergensarar å bli kjend med norsk kultur og samfunnssystem. Ho meiner det er viktig for born og unge å glede seg over eigen kultur.

Intervjulogg

00:33 Gifty kom som student fra Ghana til Tromsø og etterkvart møtte ho sin ektemann. Dei flytta til Bergen.

00:53 Om mora og utdanning.

03.06 Masterprogram i sosiologi og utveksing med universitetet i Tromsø.

03:47 Plan om doktorgrad

04.34 Vart verande i Noreg.

05:54 Hennar utdanning.

07.12 På masterstudiet i Noreg studerte ho kvinner og arbeid

13:40 Mannen til Gifty var frå Bergen og dei ville være nær hans familie.

14:04 Gifty si mor har besøkt dei to gonger og ho har vore heime i Ghana.

14:34 Gifty fortel om sin første jobb i 2011 videre karriere i Noreg.

16:18 Samfunnsengasjement. Passion for Difference.

18:58 Organisasjonsarbeid og barneoppdragelse.

20:28 Gifty såg behovet for informasjonsarbeid.

22:49 Gifty forklarar at ein kan ta med gode verdier til Noreg og samstundes lære seg norske verdiar.

26:13 Byggje bru mellom fleirekulturelle foreldre og samfunnsinstitusjonar.

27:55 Gifty si eiga oppleving av å komme til Noreg.

31.06 Om å få barn i Noreg.

35:00 Forventningar til foreldre i norsk kultur

37:57 Bruk av ullklede.

41:00 Vegval og eigen karriere.

46:43 Organiserte samtalgrupper for foreldre. Ho reiste rundt for å hjelpe.

49:02 Korona pandemien. Hennar bidrag.

51:00 Arrangement i hennar regi

53:51 Døme om matpakke med Ghanesisk mat. Krysskultuelle born.

55:37 Starte det samme i Kristiansand og Oslo.

56;18 Ghana er også flerkulturelt og har i alt 9 språk.

01.00.09 Det er blanding av matkulturer og musikk i Ankara i hovedstaden.

01:00:35 I landsbyane er det ikkje så blanda. Der er det ofte berre eit språk.

01:02:23 Fleirkultur forsterkes med urbanisering.

01:07:06 Om patriotisme og modernitet

01:10:23 Det finnast rasisme i alle land.

01:13:26 Om korleis de spiser reker i Ghana ift Norge.

01:14:14 Det er folk som har vert i samme kultur heile livet, men likevel aksepterer andre. Personavhengig.

01:17:31 Ulikt å vekse opp i by vs. bygd.

01:18:11 Døme med advokat som òg jobber som bonde.

01:20:24 Gifty svarar at ho vil begravast i Fana.