Kaj Skagen

Publiseringsdato: 29.sep.2019 12:20:30

Kaj Skagen er forfattar, i dag busett i Bergen. Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet. I dette opptaket frå 2015 vert han intervjua på sitt eige kontor av Jostein Saakvitne frå Memoar. Kaj Skagen fortel om Forsøksgymnaset, ulike politiske og litterære aktivitetar, grupperingar på 60-, 70- og 80-tal. Han reflekterer også over perioden slik han ser den i dag. Han seier mellom anna at dei motkulturelle rørslene på 70-talet eigentleg ikkje sto for noko nytt, både hippiekulturen, antroposofien og marxismen hadde sine høgdepunkt langt tidlegare - dei vart berre fullførte på 70-talet. "Alt det dei motkulturelle sto for på 1970-talet er jo mainstream i dag. No er alle motkulturelle. Untatt eg".

Opptaket er utstyrt med mellomtitlar for å lette navigering i det.

Direkte adresse til denne sida er http://Kaj.Skagen.memoar.no/

Kaj Skagen si heimeside heiter http://www.kajskagen.no/

Mellomtitlar:

 • Omgrepet motkultur

 • 1960-talet - samfunnsutviklinga var "ferdig"

 • Oppvekst i indremisjonsmiljø

 • 1968-arane

 • Anarkistfløyen

 • Forsøksgymnaset

 • "Ein av oss"

 • Kampen om NGS (Norsk Gymnasiast-Samband)

 • Hjelmsgate 3 - anarkistkollektivet

 • Avisproduksjon

 • "Gateavisa"

 • "Poesie revolte"

 • "Vibra"

 • "Vannbæreren"

 • "Tun"

 • "Arken"

 • Katastrofetema

 • Antroposofi

 • Usemje

 • "Deg eller meg" - Jarving eller Skagen.

 • Konfliktfylt?

 • Hovudretningar

 • Steinermiljøet

 • Musikk og kunst?

 • 1980-talet

 • Husokkupantane i Berlin

 • Internasjonalt kontaktnett?

 • "Igrunnen veldig norsk"

 • Aktive lesarar?

 • "Arken" oplag 4000

 • Utvikling i dag?

 • Anarkismen forvitra

 • Atterhalden

 • Preg på forfattarskapet?

 • Djupare

 • Kom ingen nye?

 • Vegen vidare

 • 70-åra: Ingenting nytt

 • Nå er alle motkulturelle

 • Ytringsfridom?