Kaj Skagen

Forfattar

Kaj Skagen - Bergen - Memoar
19. oktober 2015 Kaj Skagen er forfattar, i dag busett i Bergen. Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet.

Les meir

I dette opptaket frå 2015 vert Kaj intervjua på sitt eige kontor av Jostein Saakvitne frå Memoar. Kaj Skagen fortel om Forsøksgymnaset, ulike politiske og litterære aktivitetar, grupperingar på 60-, 70- og 80-tal. Han reflekterer også over perioden slik han ser den i dag. Han seier mellom anna at dei motkulturelle rørslene på 70-talet eigentleg ikkje sto for noko nytt, både hippiekulturen, antroposofien og marxismen hadde sine høgdepunkt langt tidlegare - dei vart berre fullførte på 70-talet. "Alt det dei motkulturelle sto for på 1970-talet er jo mainstream i dag. No er alle motkulturelle. Unntatt eg".

Opptaket er utstyrt med mellomtitlar for å lette navigering i det. Kaj Skagen si heimeside heiter http://www.kajskagen.no/

Intervjulogg

0:00:00 Forfatter, roman, dikt, sakprosa, tidskommentar, pressen.

0:00:20 Eldre mann. Motkultur. Forskjellige begrep. Norsk sosiologi. Folkelig bevegelse. Lavkirke. Avholds. Målrørsla.

0:01:15 Arbeiderbevegelsen. Norge, satt sammen av motkulturer. Nasjonsbygging, sluttført, 1960-tallet.

0:01:40 Vellykket, ferdiglaget nasjon. Arbeiderpartiet. Små forskjeller, partier. Velferdsstat, velstand. Retninger, samlet kultur, monolittisk, utilnærmelig. Unge.

0:02:30 Najonalt byggverk, ferdig. Ikke plass. Norge, ikke modell. Skole. Del av undertrykkende internasjonalt system. Utenfor. Motkultur, annen vinkel.

0:03:30 Landsnorsk indremisjonsmiljø, vokste opp. Tenårene, løsrev seg. Kragerø, gymnas.

0:04:20 Oppbruddstid, slutten 1960-tallet. Venstreradikale. Pax forlag. Kritikk, USA, utenrikspolitikk, Vietnam, hippiebevegelsen, internasjonal. Unge intellektuelle.

0:05:10 Splittet. Partipolitisk, Akp, marxist-leninisme. Anarkistisk, motkultur. venstreorienterte, samfunnsforandring, revolusjon, partiarbeid, valgseier, Sosialistisk folkeparti.

0:06:05 Anarkistisk fløy. Nytt samfunn, institusjonsbygging. Omveier, politisk parti, valgkamp, folkelig opprør. Bygge direkte. Skole, bofelleskap, økologisk landbruk. Ny verden, investere egen eksistens.

0:06:55 Sterk appell. Fortsatt tenkemåte. Sosial forandring gjennom hva folk gjør, ikke politikk.

0:07:15 Andre anarkistiske retninger, kommunistiske, syndikalister. mer identitetskamp.

0:07:40 Overgang på egenhånd. Gymnas, gikk lei. Forsøksgymnas, Oslo, alternativ. Elever, lærere, vanlig skolesystem, ikke til rette. Styringsstruktur, "Allmannamøte", øverste myndighet. Ikke ansettelse. Klasser, universitetsorientert. Foredrag, kollokvier. Individualister fra hele landet. Utypisk sammensettning, ubrukelig modell, fungerte på sin måte. Sosiale avvikere, god og dårlig forstand. Kjendisbarn. Rolf Kirkvaag, André Bjerke, Sigmund Hølmebakk.

0:10:30 Kragerø, rektor, perpleks, meldte ham ut. Sluttet. Reaksjoner. Far, taus. Forstår selv, tenåringsbarn, rystelse.

0:11:30 Oslo. Kart, ikke GPS. Hammersborg, Akersgaten, nedlagt skolebygg. Forsøksgymnaset. Langhårede gutter. Interessante. Flokker, banet vei. Satt på bord. Veggaviser, dagslyrikk.

0:12:40 Skoleleder, Mosse Jørgensen, død nå. Kvinnebevegelse, venstreside. Empatisk, snill, "innlevelsen i det unge mennesket". Karaktertrekk. Skoleåret var begynt. "En av oss". Klassen stemte. Kom inn.

0:14:30 Ungdomsherberge, Haraldsplass. Skole, glede, venner. Flora, anarkister, SF-ere, marxist-leninister, politisk uinteresserte. ML-ere egentlig motstander av skolen. Trakk elever ut av skoleverket. Opprør mot sosialfascistene. Strategisk feil.

0:16:00 Terje Nypan, riksantikvaren. Passer. Noe å bevare. Oslo NGS, anarkister, overta makten. Norges gymnasiast samband. Studentopprør. Frontorganisasjon, populær sport. Årsmøte, planla kupp. Elevutvalg, Oslo, Akershus. Unge, tusenvis. Nytt program, kandidat, benkeforslag. Populær skikkelse, retorikk, overvelde. Kalde føtter, trakk seg, dagen før generalforsamling. Spurte Kaj. Allmannamøte, rabiate innlegg, uvesentlige detaljer, kunne snakke. Rask innføring. Rev med forsamlingen. Fraksjon, ML-ere. SUF-ere, overveid kandiat, han virket lettest å styre. Politisk ungdomsmiljø, Dagsrevyen, offentlig liv. B22

0:19:35 Produksjon. På siden av motkultur. Anarkistmiljø, Hjelmsgate. Aktivitetshus, bokcafé, vegetarisk spisested. Gateavisa, månedlig. Nesten 50 år. Publisering, fascinerende. etablere eget organ. Studentforum, redaktør. Daniel Cohn-Bendit, forside. Paris, studentopprør, 1968.

0:22:00 Produksjon, motkultur, mer på 1970-tallet. 60-tallet, egentlig for unge. Poesi & Revolte, Jan Bojer Vindheim, Arken, Vibra. Avantgardistisk, kunstnerisk, beatnik, hippie, organer. Litt i forkant.

0:24:00 70-tallet. Gateavisa. Vannbæreren, Jan Bojer. Tun, Bergen. Stor flora. Blader, aviser, anarkistiske.

0:24:40 Ikke direkte motkulturelt. Irritasjon, Narvesen, vanlige blader. Ville lage noe annet. Stein Jarving, død nå, skikkelse, økologisk, gård, Lyngdal, kollektiv. Opposisjonelle bøker, merkelige forlag. Likevektssamfunn. Kontakt. Lage større organ, hele motkulturelle spektrum, samle. Han, Jarving, Bojer Vindheim, startet Arken. Jan, ikke tid. Navnet hentet fra Humboldt's Gift, amerikansk forfatter, nobelprisvinner. Karakter i bok skulle starte tidskrift, Arken, fikk det ikke til. Godt navn, tok det.

0:28:10 Grunnfølelse. Sosial økonomisk ordning, tross skinnende overfrlate, innebygd katastrofekurs. Kime til nytt samfunn, positive sivilisasjoner, kulturer. Arken.

0:29:05 Opptatt av Rudolf Steiner, antroposofi. Bojer Vindheim, mer teosof. Jarving, alt mulig. Ikke propagandistisk. Personlig inspirasjonskraft.

0:30:35 Anarkistisk motkulturell retning, opposisjon, deler av innholdet. Jaring, skriftlig krangel, månedslang. Sydhavsøyer, sosialt ideal, vesten. Institusjonalisert promiskuøsitet, Flyplass, avlukk, raske seksuelle møter. Pubertetsfantasier, politisk ordning. Oppløsning av statsordningen, "anarkismen drevet ut i parodien".

0:32:25 Anarkistiske sympatier. Boston, politistreik, 1919. Ordensmakt, kriminelle overtok. Uten demokratisk statsmakt, kriminellt bandevelde.

0:33:05 Distanse ved sammenslåing. Ble oppfattet dogmatisk. Redaktør, grenser for tidsskriftets tendenser. Ultimatum til Jaring. Synspunkter, "borti natta".

0:34:15 Arken mer Steinersk. Peter Normann Waage. Også uenige, deler interesser. Fruktbart spenn. Motpoler.

0:35:20 Orienteringer, politiske, spiritualistiske, individualistiske, kunstneriske. Kombinasjoner. Jan. De grønne, fra starten. Lokalleder. Trondheim, bystyre.

0:36:20 Steiner, verdikonservativt. Egen komponent, motkultur. Sterkt institusjonelt, 200 stk. Vanlige, borgerlige deltagere.

0:37:25 Bob Dylan, Leonard Cohen. Privat. Mer interessert i politikk, filosofi. Mindre om kunst som politisk uttrykk. Ikke punker.

0:38:10 Forståelse. 1979/1980/1981. Gateopptøyer, boligokkupasjon. 31. april-opprøret, årlig. Gjenkjennelse.

0:38:45 Berlin, fotograf, kamerat. Repotasje. Muren. Vestsiden. Hus, tomme siden krigen. Okkupert. Sentrum, motkultur. Unge. Butikker, caféer, tiltakt, sosiale kontorer, hundrevis.

0:39:30 Europas mest kriminelt belastede. Merket ikke da. Ville snakke med husokkupant. Lederne, ikke unge hippier, hardbarkede kriminelle. 40/50 år. Ikke unikt, "over hele fjæla".

0:40:35 Allmannamøter. Ikke snakk om forståelse, gjennomlysing. "POWER!". Rystende. Spørsmål om konstruktivt opprør. Ledet av kriminelle.

0:41:20 Jobbet mer i Norge, enn internasjonalt samarbeid. Kontakter, leste hva de fikk tak i. Ikke datamaskin, internett. Abonnere, bibliotek. Følge og finne interessante forfattere, skribenter. Tyskland, England, USA, Danmark.

0:42:05 Arken, utenlandske bidrag. Peter, intervjuet i USA. Tyskland. Han og kona, Frankrike. Postmodernistene. Jean-François Lyotard.

0:42:40 Norsk prosjekt. Stort miljø. Håvard Rem, Erik Fosnes Hansen, Karl Milton Hartveit, Helge Salomonsen, filosof.

0:43:20 Aktiv leserskare. Mange skrev, mange kom. Lesere, deltageropplevelse, ikke bare konsument.

0:44:15 Arken, motkulturellt utgangspunkt. Utvidet, normale kulturelle. Presseomtale. Høydepunkt. Største frittstående allmennkulturelle tidskrift, Norge. Salg, opplag 4000. 2000 abonnenter. Kun institusjonsmagasiner større. Samtiden. Nav-kontorer, skoler.

0:45:20 Forandring. begynte før 30 år. 1978. Politiske tanker, manglet substans. Syn, smuldret. Anarkist, parodisk skikkelse. Like gjerne sivilasjon på Mars. Aldri normalisert. Partier, kamp. Ungdommelige utopier, forvitret.

0:47:40 Dag og Tid. Ikke annet menneske. Tilbakeholden. Snakkre, skrive, intuisjon pluss energi, ikke samme tillitt. Tema i dag, kan ta år før noe er "rent å si". Bedte om å skrive, gå måneder før levert. Tregere.

0:49:30 Forfatterskap og bakgrunn. Sluttet, gå i dybden. Utadvendt aktivitet, erfaring. Spørsmål om slutte eller ikke. Avvikle seg selv. Som ung, reservoar. Følge program, grense, patetisk. Bankligning. Gå konkurs. Bygge ny kapital. Livslov.

0:51:20 Ungdomsaktivitet. Stor kapital, forbrukes, "hva nå?". Sterkt arbeid. Egenhånd. Thomas Hylland Eriksen, Jan Bojer Vindheim. Ny kapital.

0:52:20 Ingen overtok. 1990-tallet. Fortid, opparbeidet. 70/80-tallet, ikke nytt. 1800-talls-anarkisme som blomstret. Marxisme, høydepunkt mellomkrigstiden. Hippiene, 1890-tallet, Tyskland. Gammel kulturradikalisme, spirituelt, sosialistisk.

0:54:35 Motkultur blitt mainstream. Seiret kulturelt. Selvutlevelse, selvrealisering, promiskuitet, oppløsning av familien. "Statsreligion i Norge i dag". Etterkommere, hele samfunnet kom etter. Alle er motkulturister.

0:55:40 Ytringsfrihet. Aldri følt seg kneblet. Eget avhengende. Begynte Arken, manglet rom, lagde selv. Skrev overalt. Frihet. Verre i dag. Farlig å si. Hadde laget online-avis, blogg, i dag.

Mellomtitlar til intervjuet:

 • Omgrepet motkultur

 • 1960-talet - samfunnsutviklinga var "ferdig"

 • Oppvekst i indremisjonsmiljø

 • 1968-arane

 • Anarkistfløyen

 • Forsøksgymnaset

 • "Ein av oss"

 • Kampen om NGS (Norsk Gymnasiast-Samband)

 • Hjelmsgate 3 - anarkistkollektivet

 • Avisproduksjon

 • "Gateavisa"

 • "Poesie revolte"

 • "Vibra"

 • "Vannbæreren"

 • "Tun"

 • "Arken"

 • Katastrofetema

 • Antroposofi

 • Usemje

 • "Deg eller meg" - Jarving eller Skagen.

 • Konfliktfylt?

 • Hovudretningar

 • Steinermiljøet

 • Musikk og kunst?

 • 1980-talet

 • Husokkupantane i Berlin

 • Internasjonalt kontaktnett?

 • "Igrunnen veldig norsk"

 • Aktive lesarar?

 • "Arken" opplag 4000

 • Utvikling i dag?

 • Anarkismen forvitra

 • Atterhalden

 • Preg på forfattarskapet?

 • Djupare

 • Kom ingen nye?

 • Vegen vidare

 • 70-åra: Ingenting nytt

 • Nå er alle motkulturelle

 • Ytringsfridom?