Eldrid Berg Johnsen Munck

Eldrid Munck - Bergen - Memoar
26.oktober 2016

LES MEIR

Eldrid Berg Johnsen heitte ho som barn. "Eg vaks opp på sardiner", fortel ho i dette intervjuet frå 26/10 2016. Ho var einaste barn av hermetikkfabrikant Olav Johnsen, og heilt frå tidleg barndom vandra ho inn og ut av verksemdene som faren hadde ansvar for. Særleg levande fortel ho om sardinfabrikken på Os (Bergen Packin Co) som låg i nærleiken av der besteforeldra budde. Forteljinga hennar startar med morgonen 9. april 1940, då ho og mor evakuerte Sydneshaugen tidleg om morgonen. "Far hadde instruert oss - han var redd noko skulle skje. Men me gløymde farmor.... " Barndomen under krigen er ein stor del av historia. Ho fortel og om ungdomsåra etterpå, med sekretærjobb i New York og opphald i Frankrike. (Faren meinte at "småpiker må læra språk" - ikkje matematikk og hermetikk). Ho gifta seg med gymnaskjærasten Oskar A. Munck i 1950 og skilde seinare lag med han att. Ho tok opp att studia i vaksen alder og vart lektor på Langhaugen Skole. I 1971 tok ho hovudfag i historie med ei avhandling om handelshuset Hildebrandt Harmens - som også er ein del av familiehistoria.

INTERVJULOGG

00:00:00 Niande april 1940 – gløymde farmor

01:20:00 Flyalarmen klokka fem

01:50:00 Stilt på Nygårdshøyden

02:40:00 Avholdskafeen på kvamskogen

03:10:00 Tyskarane kom til Kvamskogen

03:40:00 I skotlina

04:30:00 Farmor hadde det utmerka

05:20:00 Fleire flyktningar til Kvamskogen

06:25:00 Omgangsskule om hausten

07:20:00 Gymnaset på Sydneshaugen

08:29:00 Ein skulle sendast til Tyskland – spilte gal

09:15:00 Enebarn

09:50:00 Stemma til Øksnevad....

10:20:00 Far hadde ansvar for forsyningane til motstandsrørsla

11:45:00 hermetikkfabrikkan

12:30:00 White Sea and Baltic Company

13:10:00 Sardiner

13:40:00 Etter krigen – sekretærjobb i USA

14:50:00 Reiste over med Stavangerfjrod

15:30:00 då blengdingane kunne fjernast

16:05:00 Bombeangrep

16:45:00 Fyrste engelske båtane i 1945

17:15:00 Venninne si mor var nazist Tatt ut namnet Nelly Oxholm

14:40:00 «..å vera ni år og miste alle venninnene....»

18:15:00 Faren var uteseglar – og helt

19:30:00 Broren vart frontkjempar

20:04:00 Forrædar og helt – framandlegionen

22:14:00 Sjuande mai 1945

23:20:00 jenter som fekk tyske kjærastar

25:14:00 Eg mista ingen

24:40:00 Det var far som fekk idéen om Amerika

26:50:00 «En småpike må kunne språk»

27:45:00 Bomeldingar på Amazon

28:20:00 New York 1949

30:30:00 Selgjarane

30:40:00 Fond for å hjelpa nordmenn med nye verksemder

32:20:00 Minneapolis – lutefish

33:10:00 marshallhjelpa

33:20:00 Uaktuelt for jenter å ta over fabrikken

36:10:00 Far fekk mange vener i USA

36:40:00 Høyrde Louis Armstrong i San Fransicsco

38:20:00 Amerikadraumen – me var flyktningar og innvandrarar

39:30:00 Reiseselskapet Fotefar i Sogn

40:42:00 Litt rart å koma heim

42:10:00 eitt år i Frankrike 1947

42:50:00 Angers, Loiredalen

44:20:00 Eksplosjonen på Vågen

45:40:00 Grov spøk

46:00:00 Rotteplagene

46:40:00 Universitetet i Bergen

48:40:00 Kjærestar i gymnnbastida

50:10:00 Professor Knut Helle https://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Helle

50:45:00 Annan professor

eit godt liv

52:00:00 Arbeid

Dans

54:12:00 Oskar A. Munck Munck, Eldrid: Handelshuset Hildebrand Harmens: drift og ekspansjon 1768-1795. - Bergen, 1971. - 153 s. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen.

56:00:00 Hovudfag historie – Handelshuset Hildebrandt Harmens

58:30:00 Bergen Packing Co på Osøyro

Strenging https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/FMAA00004574/05-11-1959#t=5m59s

Røyking

Liggejenter

Etikettar

Stansemaskinen på loftet

Postveien kvar onsdag

Vekeblad

03:50:00 Alle var like under krigen

12:20:00 Før var alle sekretærar -

Klasseforskjellar vart skjulte

08:50:00 Lektor – Balanse mellom læring og hygge

11:10:00 Langhaugen skule

11:49:00 «--- ka? Tgrur du meg ikkje?...

Stikkord i forteljinga: