Nina Skauge

Mor til gut med Downs syndrom og forfatter av bokserien Tigerbergen

Nina Skauge - Bergen - Memoar.no
Intervju 04.07.20
21, Intervjuar Bjørn Enes
For 32 år sidan vart Nina Skauge mor til Bendik, som har Downs syndrom. Det var lite litteratur om syndromet på den tida, så Nina starta eige forlag og henta inn titlar frå inn- og utland.

LES MEIR

For 32 år sidan vart Nina Skauge mor til Bendik, som har Downs syndrom. Det var lite litteratur om syndromet på den tida, så Nina starta eige forlag og henta inn titlar frå inn- og utland. Da Bendik byrja på skulen, oppdaga ho at det og var sparsamt med lærebøker for elevar som han. Og verre vart det med åra: Frå ungdomstrinnet og ut var grå og skeive stensilar einaste lærestoffet dei fekk. Ho leita over alt etter noko dei i alle fall kunne lesa saman, men fann ingen ting. Då bestemde ho seg for å gjera noko sjølv. Resultatet blei Tigergjengen, ein lettlest og illustrert serie om fem vener i eit bufellesskap. «Då eg starta var det som å ta korken av ei sjampanjeflaske, historiane berre velta ut», seier Nina. ioktober 2022, avsluttast serien. På seks år har ho publisert 40 titlar som nyttast i skular, på arbeidsplassar og i heimar over heile landet.

INTERVJULOGG

00:00 Presentasjon.

00:40 Skriver for personar for lærevansker

00:52 Son med downssyndrom.

01:21 Starten på idèen om eigen bokserie

02:05 Svangerskapet og fødsel

05:45 Eit sjokk, det siste ho ønska seg

06:14 Glad for ho ikkje hadde fått valet om å ta abort

07:18 Fortel om sonen sitt liv i dag.

08:25 Når sonen oppdaga at han ikkje var like høg som søstra "urettferdig".

08:40 Å bli trygg på diagnosen

11:01 Ålmenta si oppfattning av downs. No er det fostervannsprøve.

11:57 Det mangler kunnskap, downs er ikkje ein livstrugande sjukdom i seg sjølv.

12:45 Viser boka si og forklarar kvifor den er viktig

16:00 Mangfaldet og mogllegheitene som finns

17:11 Fortel om utval av eigne bøker og samarbeid

19:21 Bøker for unge vaksne med lærevansker - brukt av ulike mennesker

20:30 Sonen sine interesser

21:27 Kvardagen og offentleg starthjelp etter fødsel

22:55 Hvem er det som egentlig eier barnet? meir om boka

23:33 Sjølv om ein har muligheter så må en leve vanleg ikkje bli best

24:17 Vestlandet hadde ein sunnere innstilling

25:40 Om å ha eit born med downs

26:39 Episode på sjukeheim

28:19 Vil ikkje overbeskytte han

30:01 Leirskole og å bli mindre avhenging

32:01 Å vere søsken til nokon med downs

34:49 Hennar måter å skape god dialog med borna

36:00 Kommunikasjon med sonen

37:42 Personleg lærdommar

39:15 Forklarar meir om bøkene "Tigergjengen"

42:05 Formålet med bøkene: forstå seg sjølv

45:40 Det å forstå egne kjensler for ein med downs

47:30 Om karakterne i bøkene - de med downs er forskjellinge!

49:00 Eksempel på forskjeller

51.40 Fordommer

53:05 Tid må vere konkret

56:35 Det visuelle i bøkene med synspedagog

57:19 Norsk med kristiansund-dialekt

59:33 Det ho får frå sine lesere

1:01:00 Sitat av legespesialist - eksempel på det

1:03:35 Dei forstår mykje

1:04:00 Konsekvens av at fleire velger vekk barn med downs

1.05:45 Ein utgiftspost? Om Tyskland og strenge reglar

1:07:57 Ta eit informert

1:09:16 Bergen sin "mangfoldskultur"

1:11:43 Ønsker seg meir støtte som er tilpassa hennar arbeidsmetode

1:13:35 Introduserer ny karakter i boka

1:15:19 Ny bokserie?