Bjørn Helmich Pedersen (1924 - 2018)

Publiseringsdato: 29.sep.2019 16:39:08

Bjørn Helmich Pedersen ble født i 1924 og vokste opp på Nordnes i Bergen. Han var med i bydelens buekorps, men husker også lek og moro i gatesmugene i trehusbebyggelsen. Han husker også både tekst og melidi til Nordnessangen.

Da andre verdenskrig kom, var han 16 år. Han husker flere episoder med bombing og store materielle skader. Det gikk blant annet hardt utover Nykirken flere ganger, en kirke han fortsatte å være aktiv i også etter at han flyttet fra Nordnes, 28 år gammel. Da var han blitt tollinspektør og hadde giftet seg.

Bjørn Helmich Pedersen ble intervjuet av Bjørn Enes 14. november 2016. Dokumentasjnsarb eidet er gjort av Siri Lindstad.

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/222151396#t=24m10s)

Utskriftsvenleg logg