Bjørn Helmich Pedersen

(1924 - 2018)

Bjørn Helmich Pedersen- Bergen - Memoar
29.september 2019: Bjørn ble født i 1924 og vokste opp på Nordnes i Bergen. Han var med i bydelens buekorps, og husker lek og moro i gatesmugene i trehusbebyggelsen. Bjørn husker både tekst og melodi til
Nordnessangen.

Les mer

Da andre verdenskrig kom, var Bjørn 16 år. Han husker flere episoder med bombing og store materielle skader. Det gikk blant annet hardt utover Nykirken flere ganger, en kirke han fortsatte å være aktiv i også etter at han flyttet fra Nordnes, 28 år gammel. Da var han blitt tollinspektør og hadde giftet seg.

INTERVJULOGG

00.00.00 Født og oppvokst på Nordnes. Trehus.

00.20.00 Mange lekemuligheter.

00.40.00 Alle kjente alle.

00.55.00 Husker alle i klassen fra Nordnes skole.

01.20.00 Hjemmeværende mor. Far var mekaniker på Telecompagniet.

02.00.00 Mødrene var hjemme.

02.50.00 Fedrene var ute i arbeid.

03.15.00 Lekte "blydunk. Fanget hverandre.

03.50.00 "Vi seiler, vi ror."

04.30.00 Mer om blydunk.

05.20.00 Kastet med syl.

06.00.00 Mange stygge gateuttrykk.

06.20.00 Mor forklarte hvorfor vi ikke skulle bruke uttrykkene.

06.50.00 Fikk aldri verken kjeft eller lusing.

07.40.00 Søndagsskole i Nykirken.

05/08/2000 Måtte vente til gudstjenesten var ferdig.

08.30.00 Fortalte om dagens tekst.

09.00.00 "Gud vet jeg vil være et solskinnsbarn".

09.20.00 Delt opp i klasser.

09.55.00 Aldri noe ballade.

10.20.00 Søndagsmiddag.

10.35.00 Kino på Eldorado.

10/11/2000 Chaplin-filmer.

11.40.00 Var med i buekorpset.

12.50.00 Sang Nordnes-sangen.

14.40.00 Ikke alle var med i buekorpset.

15.00.00 Tur med to andre buekorps til Stavanger.

15.35.00 Turen kostet 12 kroner. Fikk brødrerabatt.

10/16/2000 Hadde aldri vært utenfor Bergen.

16.25.00 Vi seilte med Englandsbåten.

16.45.00 Mindre by, men hyggelig.

10/17/2000 Overnattet i turnhallen.

17.35.00 Hadde oppvisning i Stavanger sentrum.

18.15.00 Jeg var 12 år. Broren min var 14.

18.35.00 Klassetur til Oslo. 7. klasse.

18.50.00 Tok toget. Var lovet å ta Oslofjord hjem.

10/19/2000 Var fullt på båten.B37

19.45.00 Overnattet på Vaterland skole. Var på mekanikkutstilling.

20.25.00 Jernbanen hadde utstilt lokomotiver og vogner.

20.50.00 Spiste på restaurant.

10/21/2000 Klassen ble spredt for alle vinder.

21.50.00 Jeg gikk videre på middelskolen.

22.45.00 Dyktige lærere.

23.20.00 Gikk videre på gymnaset. Ble kjent med August Ratke.

10/24/2000 9. april. Hadde vært i ynglingeforeningen kvelden før.

24.55.00 Flåte på vei opp langs kysten.

25.30.00 Våknet kl. 4. Hørte snakk i gata.

26.00.00 Ute på Nordnespynten. Så alt.

26.25.00 Tyske flygeblader.

26.55.00 Ut på Skolterudskaien. Båten Köningsberg.

27.25.00 Flyalarm.

27.50.00 Amerikansk båt, Flying Fish.

28.30.00 10. april. Engelskmennene bombet Köningsberg.

29.50.00 Tyske soldater på Klosterhaugen.

30.35.00 Hadde begynt med tysk på skolen.

31.00.00 Vi eide huset på Nordnes. Leieboerne var redde og flyttet.

31.30.00 Ruter ble knust under bombing.

32.00.00 Det var bare vi som bodde der.

32.25.00 Tyskernes hus brant. Tvang seg inn hos oss.

33.20.00 Vi ga uttrykk for vår mening.

33.50.00 De kalte oss "engelske hunder".

34.00.00 Fikk god kontakt med noen østerrikske soldater.

34.50.00 Tyskerne betalte husleie.

35.00.00 Tysk organist i Nykirken.

36.20.00 Ga meg det tyske nytestamentet, med hebraisk signatur.

37.45.00 Alle tyskerne forsvant natt til 8. mai.

38.20.00 I 1940 var jeg 16 år.

38.50.00 Skulle dele ut telefonkataloger som ekstrajobb.

39.05.00 Katalogene ble lagt under Smørsbroen.

39.20.00 Eksplosjon på kaien.

39.50.00 Søkte tilflukt.

40.10.00 Ødeleggelser på Nordnes.

41.10.00 Kø for å få nye vinduer.

41.40.00 Nykirken brant.

42.25.00 Klokkeren forsøkte å redde ut ting.

43.00.00 To store kirkeklokker falt ned.

43.25.00 Jeg måtte konfirmeres i St. Jørgen hospitalkirke.

43.50.00 Nykirken ble skadet flere ganger.

44.20.00 Manglet kirketegninger. Fikk tegnet opp.

45.00.00 Begynte i Tollvesenet. Var der i 47 år.

45.35.00 Jobbet ute på Tollboden.

45.50.00 De annonserte etter folk. Jeg likte meg godt.

46.30.00 Tok tollerskolen i Oslo. 2 år.

47.00.00 Tilbake til Nordnes. Var blitt tollinspektør.

48.10.00 Fortollet alle slags varer.

48.45.00 Fortolling av biler.

49.35.00 Nye typer varer.

50.50.00 Få konflikter med kundene.

51.25.00 Satt i den gamle tollbygningen.

52.00.00 Avdelinger på posten, jernbanen og kaien.

52.20.00 Historie om en som ville hente en dyr pakke på posten.

53.55.00 Bodde på Nordnes til jeg var 28 år.

54.05.00 Giftet meg. Flyttet til Gimleveien.

54.30.00 Nykirken har et sjeldent interiør.

55.00.00 Jeg skulle hente en kamerat i Oslo.

55.20.00 Tur til Kongsberg.

55.45.00 Vi ville se kirken, men den var stengt. Dro i sølvgruvene.

56.10.00 Stod i kø med tre unge danske damer. B101

57.20.00 Møtte dem igjen i kirken søndag.

58.10.00 Vi tok inn på samme herberge som dem.

58.55.00 Vi dro og besøkte dem i Danmark.

59.10.00 Hun som ble min kone, møtte oss i København.

1.01.00.00 Vi forlovet oss.

1.01.25.00 Hun fikk jobb på Haukeland.

1.02.10.00 Jobbet der i 45 år.

1.02.55.00 Vi fikk ingen barn. Hun hadde hatt livmorkreft.

1.03.15.00 Vi var aktive i Nykirken.

1.04.15.00 Drev søndagsskole. Dramatiserte dikt.

1.05.00.00 Mine onkler kunne mange språk.

1.05.20.00 Den ene måtte være tolk for tyskerne.

1.05.30.00 Flyktet til Sverige.

1.05.50.00 Min andre onkel var kunstanmelder.

1.06.00.00 Gestapo forhørte ham.

1.06.15.00 Snakket med dem om kunsten i Berlin. Fikk gå.

1.07.30.00 Mor leste ofte høyt.

1.08.00.00 Zakarias Nielsen, "Gutten ved sin mors billede".

1.17.30.00 Kona dramatiserte diktet.

1.18.20.00 Skuespiller Erik Svendsen var med.

1.18.50.00 Dette må ha vært på 1960-tallet.

1.19.25.00 Min danske svoger skaffet boken.

1.20.50.00 Jeg har alltid husket godt.

1.21.35.00 Jeg er en tilfreds mann.

1.22.00.00 Konas familie var lette og greie.

1.22.50.00 Onklene mine het Per og Jens Korsvold.

1.23.15.00 Min tante og kusine jobbet her på biblioteket.

1.24.05.00 Min søster var en lesehest.

1.24.45.00 Jeg har alltid likt å lese.

1.25.10.00 Høytlesning på skolen.