Henning Petersen & Bjørn Skaar

Tor Henning Petersen og Bjørn Skaar - Bergen - Memoar
18
. november 2019

Les Meir

Henning Peterson (f. 1933) og Bjørn Skaar (f.1936) forteller om barndom og oppvekst på Damsgård. Om da krigen kom til Bergen, og hvordan det var å vokse opp i et okkupert land. Hvordan de overlevde og kom seg gjennom hverdagen. De snakker om traumer og redsel, okkupasjonsmaktens nærvær, familiemedlemmer som var involvert i Hjemmefronten, Milorg, Gestapos ofre, russerfangene, behandlingen av tyskerjentene. Men også om sommerutflukter og gleden av å klatre opp et morelltre. Vi får også høre om etterkrigstiden. Foreningsliv i Buekorps og speideren, gatekriger mellom de forskjellige guttegjengene og Lekene de lagde selv.

Intervju Bjørn Enes, Logg: Jonas S. Rudjord

Intervjulogg

0:00:00 Personalia. Tor Henning født i Damsgård, Furubakken 1933. Flyttet senere til Fyllingsdalen.

Damsgård siste del av gamle Bergen, 1972, tidligere Årstad, Laksevåg, Askøy kommune.

12:01:15 Bjørn fødtes 1936, flyttet til Michael Krohnsgate 1938. Liten leilighet med vannklosett.

Husker gnistregn, sveising av rekkverk.

0:02:40 Frøs mye under krigen. Kalde vintre. Vannrasjonering, dårlig skotøy. Fikk klogger (tresko),

stiftet med spiker. Spiker i ræven.

0:04:25 Husker uthulede tresko. Finere med klogger.

0:05:00 9. april. Krigskip om natta i Marineholmen. Engelske fly på rekognisering. Skyting fra

båtene. Panikk. Noen tok dyner med seg i skogen, Løvstakken. Nifst.

0:05:40 En onkel hadde hytte på Garnes. Tog til Nesttun, videre til Garnes, masse tyskere.

Militærstasjon, senere rekruttbase på Garnes. Onkel kjøpte tomt på Lindås og bygde hus.

Hele familien kunne være der i ukesvis. Liten skole i Eikangervåg

0:07:30 Bodde hos bestemor i Skotveit. Breistein. Noen der hadde butikk og lastebil, skulle kjøre.

Veisperring ved Underåsenskogen (?). Forbudt å evakuere. Far snakket tysk, sa de var fra

Sandviken og skulle hjem.

0:08:45 Båt fra Salhus til Holmeknappen. Familien gikk fra Breistein, Mor var gravid. Annen familie

skulle også med. Skulle ikke sitte i bunnen av skøyten. Frekkøy og Dalstø, kjørte mellom to

store havminer.

0:10:05 Skøyten stjålet til Shetland. Eieren ble arrestert og sendt til Tyskland.

0:10:45 Flyalarm, veldig skremmende, løpte ned i kjelleren. Nabohuset var stemplet av. Et hull var

slått i veggen så man kunne gå inn. Mye gråting. Sprang ut og lette etter granatsplinter når

alarmen var over. Samlet på splinter.

0:12:45 Begynte på skolen 1943. En onkel som jobbet på arbeidskontoret ble arrestert, samme dag

som Nils Langhelle. Havnet på Espeland, så Grini. Var for torturert til å sendes til Tyskland,

døde kort tid etter krigen. Overført til gravplassen for falne bergensere.

0:13:50 Holen skole ble bombet. To kamerater å ̈10 år omkom. Forferdelig, det smalt og dundret.

Jævlig. Rykter om at flyene dro tilbake til England for å hente mer bomber. Mye rykter.

Annen onkel var sanitet, hjalp til å bære de omkomne.

0:15:20 Mye angst, også etterpå. Løp avgårde når man hørte flymotor. Traumer.

0:15:50 Far ble skutt. Gestapo kom om natten, sprengte opp døren. Far rømte, gikk en uke før de

tok ham. Nektet å overgi seg.

0:16:30 Var en av lederne i Milorg på Laksevåg. En satt fire år i konsentrasjonsleir. En var

maskinist, ble torpedert men overlevde. En kontakt var 24 år, begikk selvmord. Hadde

møter i hjemmet. Gestapo fikk ingen navn fra Far.

0:17:30 Norsk gestapist, kjente husene i Håkonsgaten. Omringet med vakter. Far var tipset, kunne

ikke rømme. Gestapo sprengte mesteparten av hjemmefronten i Bergen og Fana, vinteren

1942/1943. Fikk mange navn.

0:18:45 Far gjemte seg i kaninbur. Syklet til Fana, så Fyllingsdalen og Laksevåg. Gjemte seg i

hytte. Risikabelt å Gjemme etterlyste.

0:20:10 Far dro til Bomtveit, ble funnet av 50 tyskere.

0:21:00 Organisasjon på Laksevåg på 400/500 mann. B40, B38. B38 var et av få kompani som ikke

ble opprevet. Norske nazister hjalp Gestapo, tok de fleste.

0:21:45 Gikk på samme skole. Ble kjent senere via slektsforskning. Startet forening i

Damsgårdssundet, ga ut bok.

0:22:55 Tante giftet seg med småbruker i Skjold, 1943. Hadde løe. Kyr, sauer. Hemmelig gris, 60

kilo, måtte slaktes. Stjernegris. Potetåker. Selvhjulpen. Hus i Lindås. Var i Eikanger og

Skjold.

0:25:05 Fikk forskjellig mat fra gårdene. Masse kaniner, søndagsmiddag. Mor og søstre fikk pels.

Far slaktet. Kanin mye brukt, luer, muffer.

0:26:20 Spente og tørket kaninskinn på stativ, sendte til garver, derfra til pelsmaker. Holdt kaninen

etter ørene, slo den mellom øynene med kulehammer, skar over halsen med kniv. Så

slakting fra han var 8 år. Kattunger ble avlivet. Høns fikk kappet hodet av med øks.

0:29:10 Russerfanger brukt som arbeidskraft på Valseverket hvor Far jobbet. Egentlig ukrainere.

Fikk kontakt med en fange, Stefan Stesjenko. Har en ring Stefan lagde. Planla samarbeid

med hjemmefronten i tilfelle russisk invasjon. Fryktet masseslakt. Annen kultur hos

russerne. Angi for å overleve. KGB.

0:30:50 En fange, Iskrim, rømte fra Trøndelag, journalist i Pravda, skrev bok. Reiste i Sovjet og

intervjuet. Nyheter var viktig for fangene.

0:31:40 Mange ble oppdaget. 7 russere ble skutt. Minnesmerke. Ligger nå begravd på Nygård

kirkegård på Laksevåg.

0:32:10 To russere likvidert for angiveri i maidagene. To andre drept, kastet ut av toget på høyfjellet

på vei til Oslo.

0:32:40 Fulgte etter marsjerende folk. Tre grupper russerfanger skulle sendes til Oslo og så

Russland. Fange holdt tale på gebrokkent norsk.

0:33:10 Var i Ukraina 2004. De var blitt forbudt å sende eller svare på brev fra Norge. KGB tok

brevene.

0:33:40 Stefan Stesjenko sendt til leir utenfor Moskva, trent og sendt til Amur, stillehavskysten, for å

krige mot Japan. Jobbet med kjøreledningene på jernbanen, fikk flytte hjem 1954. Skulle

egentlig tilbake til Amur, hvor han var blitt gift. Ble skilt, fikk ikke barn. Barn var

alderstrygging. Hadde en fangevenn "oppe i systemet" som fikk satt ham fri. Utdannet til

regnskapsfører.

0:35:30 Stefan hadde et bilde fra frigjøringsdagen. En jente i Moskva fikk sendt det til hans far. Far

hadde kjempet i 1. og 2. verdenskrig. Leder for kollektiv. Tøft under Stalin. Sult. Ble

arrestert da han spurte etter Stefan, som ikke var meldt savnet eller død. Ble satt fri. Gode

forbindelser. To barn på universitetet. Lege og lærer.

0:37:10 Krutsjov var i Bergen. Avisutklipp. Fant ringen. Kontakt med faren til Hans William Steinfeldt

og veteranorganisasjon i Moskva. Mikal Stokke i Åsane jobbet med russerfanger jobbet

med russerfanger, skaffet fangeliste. Signalmann. Fant adressen. Kontakt med mann i

Poltava, som fant ham. Hadde lett i 7 år. Da var Stefan død.

0:39:30 Hjelp fra kultursjefen i Årdal, som skulle skrive bok. Reiste til Ukraina, Hviterussland og

Russland. Fangene var reddere for KGB-offiserene enn for den tyske kommandanten.

Hadde lister. Henrettet. Offiserene måtte signere troskapsed, de menige slapp.

0:41:20 Lagde matpakker og kastet til russerne. Sprang fra gestapistene. Skjøt i luften.

Konsekvenser. Olga og andre ungdommer ble arrestert. kunne miste rasjonskortet.

0:43:10 Husker russerfangene komme kjørende på lasteplan, frem og tilbake hver dag. Holdt til i

reperbane på Fjøsangerveien. Vinket til dem, ble jaget av tyske soldater.

0:44:50 Fjellet ved Hopsbrua mot Paradis, firekantede åpninger i fjellsiden. Skulle kunne sprenges

for å stenge brua ved evakuering.

0:46:00 Skole på Nykonvågen 1943. Lærere ble arrestert. Undervisningen fortsatte privat. Flyktet

fast til Eikangervågen etter første klasse. Leide på gård. Flyttet til byen igjen etter

frigjøringen. Måtte avlære striledialekt. Stril ble sett ned på.

0:47:30 Mange fra klassen ble evakuert. Forskjellige steder i Norge. Evakuert av Røde kors, fikk

lapp, nordover. Kom til Ålesund. Motorbåt som het "Leif", kjørte til Brattvåg. Bodde hos

familien Skjelten. Far Skjelten hadde fangstskute, fant svensker fra ballongekspedisjon,

frosset i isen. Fikk utmerkelse fra den svenske stat. Ordning for å sende barna ut av byen

om sommeren. Feitet opp.

0:50:00 Rolig i Brattvåg, kjekt å være. De hadde en jevnaldrende sønn, bli ikke varig vennskap.

0:50:45 Var i Uskedalen hos besteforeldre til Hydrosjef Egil Myklebust, med sønnen til leder Qvale.

Far var død, Qvale var på rømmen. Kaptein Myklebust, Margit, fire barn. God mat og

moreller.

0:52:34 Redd barna sendte barn til Sverige, sommeren 1945. 12 timers togtur. Også barn fra

Tellavåg. Ruben Steinfeldt, halvjøde, sovnet i hattehyllen. Den hvite skjorta hans ble svart

av sot. Kullfyrt lokomotiv. Bodde på skole, fikk spise og ny oppkledning. To sett klær,

nickers, kortbukse og støvler. Spilte fotball.

0:53:40 Ble sendt til Aurland, holdt kontakten. Stakittgjerde. Dame i sekstiårene kjøpte snop til dem,

karamellene falt.

0:55:05 Flere familier bodde i samme leilighet. System for ringeklokke. Mor og tante fikk tyske

militærfrakker, skulle syes om til kåper, av sydame i Nye Sandviksvei. Fikk kjeft for å kludre

systemet.

0:57:25 Treroms leilighet, delte kjøkken. Annen leilighet med to værelser, kjøkken, liten gang, gass.

Vannklosett, ikke kagge. Enke i Michael Krohnsgate, 2 barn, fikk ned søster da Finnmark

brant, 6 barn. 11 mennesker delte en vask med kaldtvann.

0:59:20 Ingen barnehage i oppveksten. Lekte i gaten og ved sjøen. Lite trafikk. Drukningsulykke.

Gutter på 5/6 år. En ble savnet. Leting hele natten. De fant gutten i fjæra. Faren hans bar

ham hjem i armene.

1:01:25 Nestenulykke. Våren 1944. Guttene bygde flåte og kano. Flåtene var trygge, Kanoene lakk,

ble kalt "Likkister". Totten ville prøve, kanoen tippet, han kunne ikke svømme. En mann tok

av seg jakke, sølvur og sko, "jævelunger", hoppet uti og reddet Totten. Glad han slapp

skolen. Tyskerne okkuperte skoler. Ble overfylt.

1:04:00 Klipping av tyskertøser. 1945. Synes det blir urealistisk fremstilt. Urafergen, dokkefergen og

laksefergen var veien inn til byen. Ungdommen sto på kaien og klippet. Jenter kom inn med

fergene. Ingen hjalp jentene. Skipper, maskinist, fergemannskap. Dampferge. Jente prøvde

å hoppe fra fergen. Guttene holdt henne, klippet. En mann forsøkte å stoppe klippen, de

hørte ikke på ham. Stoppet sivilpolitibil med "svenskepoliti", en som hadde rømt til Sverige,

tatt politiutdannelse der. Eldre politimann gikk ut av bilen og aktivt stoppet ikke klippingen.

Fikk applaus, kjørte videre.

1:06:35 Mange politifolk engasjert i hjemmefronten. Noen skutt, noen død i fangeleir. Polisen som

ikke innordnet seg ble deportert, sendt til tyskland.

1:07:05 Synes det er rart at velfødde statsministere, biskpåer og politikere skal unnskylde på vegne

av noe de ikke selv var med på eller opplevde. At det ikke var de som led krigen eller

utførte straffen.

1:07:35 Ubåt legger til i Dokkeskjekaien, blir møtt av tysk militærorkester og norske kvinnfolk med

blomster. Tyske offiserer, gull og glitter. Ubåten trolig tilbake fra tokt i nordatlanteren,

torpedert allierte båter, også norske. Mannskap kunne være 14 år. Barn, sønner, fedre.

Tyskerne hadde ikke med seg koner eller kjærester.

1:09:43 Synes de skal være glad for at de bare ble klippet. I andre land ble tyskertøser henrettet.

Noen jenter i Lien ble klippet. Syntes det var ekkelt å se dem hivd opp i lufta etter

snauklippingen. Snakker om likestilling, at jevnaldrende gutter ble sendt i

konsentrasjonsleir.

1:11:10 Historie om lojalitet. 7. klasse, 1947, Nykonvåg skole. Overlæreren, nordfjording,

"Bulldoggen", anklagd for å ha slått elever. Elevene dekket over, untatt de to sam hadde

klagd. Mener en lærer må holde litt kustus. Overlæreren ble rørt. Hadde vært boksemester.

"Du skal få deg en så du ser Adam i grønne treskoger". Fritenker, de hadde ham ikke i

bibelhistorie.

1:13:45 Noen lærere slo med flat hånd, knep, lugget. En dro etter øreflippene. Tremenning av

bestemor. En lærer slo i nakken med sammenrullet skrivebok. Godtok som straff. Respekt.

1:16:05 Etterkrigstiden. 1945, mormor reiste til Stockholm. En datter var gift der. Hadde med seg

fotball tilbake. Femball med pumpe. Ikke avispapirball. Skulle spille på Krohnsminde. Fikk

ikke være med, tok ballen og stakk. Fikke alltid være med etterpå.

1:17:40 Buekorpsene begynte igjen. Begynte i Sydnesbataljonen 1946. Norvald ble sjef i bataljonen

1952. Var annenløytnant og så sjef i 1953, den yngste i byen, 16 år. Nittiårsjubileum, Stor

stas. Skuteviken fylte hundre, alle sjefene i byen kom, selv lørdagskorpsene. Sjefen for

Dreggens boikottet, mente de var eldst. Bankett på Håndtverkeren.

1:20:40 Laksevåg Bueskyttere. Løvstakkens jegerkorps var nærmere. Stor pågang for buekorps og

speidere. Lange ventelister. Kristelige organisasjoner, YAG for gutter, og tilsvarende for

jenter, var lovlig under krigen. Buekorps og speideren var forbudt. Tyskerne konfiskerte

utstyret, telt, kokekar. Storhetstid etter krigen. Kom ikke inn i buekorps, ble speider.

1:22:05 Dårlig klær og utstyr. Ingen sovepose. Mor sydde ullteppe til pose, ikke varmt. Teltene lakk

"som ei tjipe". Gøy likevel.

1:22:50 Ingenting annet enn å være i gatene. Trodde barnehage var som fengsel.

1:23:30 Hvis foreldre ble arrestert, anbrakte Gestapo barna til syplass(?). Skulle arrestere mor, men

lillesøster hadde kikhoste, så de slapp.

1:24:20 Også mye i skogen. "Blydunk". Forklarer reglene. Spilte om frimerker. Veddet om

avstanden mellom blydunkene de kastet. Gikk med blyet i lommen.

1:26:50 Spilte også "kattepinn" og "lann". Forklarer reglene. I lann kastet man kniv eller syl i en

sirkel. Alle guttene hadde kniv. Ingen stakk hverandre. Lagde lekene sine selv.

1:28:10 Forklarer "rullebånd". Hjul av tykk streng, håndtak med krok, som man kunne trille og trikse

med.

1:29:25 Kattepinne, spiss, firkantet tresak med tall på sidene. Skulle sprettes opp og dæljes

avgårde. Kompliserte regler. Bare de fine guttene på Kalfaret som brukte brett til å slå

kattepinnen.

1:31:00 De seilte, rodde og sang. Jentene sang mye. Sluttet å være med jentene i 6/7-årsalderen.

1:31:25 Stempling. tatt i armer og bein og trykket tre ganger mot en stein, hydrant el. Da var man

"skikkelig gutt", ekte i gaten. Traff halebeinet, gjorde vondt.

1:32:40 Lagde lekene selv. Pil og bue i skogen. Skar bjørk og solgte. Fikk tak i hjul fra gammel

barnevogn, lagde vogn. Erstattet hjul med skøyter om vinteren, så den ble til kjelke.

1:33:30 Masse gatekriger. "Krige mot "gylleren". Blekenberg. Husker ikke særlig skader. Mye

snakk, lite krig. På Slettebakken, skulle krige med en annen gjeng. De var bare to. Spilte

fotball i stedet.

1:34:45 Stor krig. Store barnegjenger på Gyldenpris. Knuste rute. Politiet kom. Rømte opp

Løvstakken.

1:35:35 "Helmutten". Ble sagt at han hadde falt ned et bekkelokk. Faren hoppet i kloakken for å

lete. Helmutten var aldri der. Faren ble rasende "kom opp som en ånd fra et ukjent land".

Helmutten forsvant i New York. En del omkom til sjøs. Tragedier.