Ella Rafto

(1916-2017)

Publiseringsdato: 29.sep.2019 09:18:29

LES MEIR

Ella Rafto fyller hundre år i november 2016. I mai og juni fortalde ho livshistoria si til to intervjuarar frå Memoar. Ho fortalde om barndom og ungdomstid på Møhlenpris i Bergen. Ho hugsar svært godt frå barndomen sin - leikar, songleikar, leikeområde, dei ulike gatene og markene på Møhlenpris, skuletida, Puddefjordsferjene, trikken, tilhøvet mellom gutar og jenter og ikkje minst sommarferiane på landet. Ho tok handelsskulen og byrja å arbeide, fyrst på kontoret til Nilssen & søn som dreiv engroshandel med fiskeriutstyr i Sandviken, seinare på advokatkontor i sentrum.

Då krigen kom, vart ho med i arbeidet med å distribuere illegale aviser. Ho vart avslørt, arrestert, forhøyrd - og sat det siste krigsåret fanga på Grini. Denne fyrste delen av intervjuet vart gjort på Konow senter i Bergen den 31. mai 2015. Intervjuarar var Bjørn Enes og Ada Freng frå Memoar.

Meir om Ella Rafto: Heide Rohde Rafto har gitt ut boka "Et århundre i Bergen - farmors historie")

https://mitt.bergenbibliotek.no/cgi-bin/m2?mode=vt&pubsok_txt_0=Rafto,%20Ella&pubsok_kval_0=/FO&frapost=1

INTERVJULOGG 1

Stikkord - Del 1:

(Du kan gå rett til dei stikkorda som er blå ved å klikke på dei)

00:10 Bergen frå hausten 1916

00:26 Far kontrormann

01:00 Begynte for seg sjølv

Elektrisk engros

02:27 Konsul Børs gate

04:29 Leikane

05:20 Hansamerker

05:54 Pikkeleisten

06:52 Songleikar

07:39 "Ut å gå på brannvakt"

08:42 Gutar / jenter

09:02 Hoppe bukk

09:21 Trippebukk

09:48 Skulen

09:48 Gutar / jenter

11:58 Skulefag

12:31 Skarlagensfeber

13:24 Karakterboka

14:09 Symjebassenget

14:55 På landet

16:44 "Småbarns sommerstue"

17:47 HSD "Vøringen"

18:29 Båt

20:05 Haust

21:36 Idrettsplassen og Småleken

23:39 Turn

24:15 Gymnaestrada

(Basel 1969, Zürich 1982)

(Stuttgart 1961)

(Wien 1965 - heimreise gjennom DDR?)

27:15 Puddefjordsferjene

Uren

Femøresfløtten

Peder i Dokken

Laksevågsferja

28:46 "I byen"

29:20 Trikken

30:55 Marineholmen

32:20 Splint

33:00 9. april 1940

35:21 Fyrste jobb hos Nilssen & Søn

36:04 Islandsbåtane

36:59 Fiskeriutstyr

37:45 Kontorarbeidet

41:30 Opsagt på kommunehuset

43:40 Olaf Ryes vei

45:20 9. april 1940

46:22 Motstandsarbeid

47:20 "Norsk vilje" - illegal avis 1944-45

47:50 Arrestasjon

48:42 Forhøyr

49:09 Grini

Lus

Tynn og tjukk stormsuppe

Vaskekjellaren

Systova

Mannsavdelinga

56:38 Mai 1945

Bergensgjengen

8. mai

Stasjonen i Bergen 10. mai

01:01:24 Meir om Grini

Fallskjermen

Tysklandstransportane

01:03:40 Meir - barndom på Møhlenpris

"Fotball forbode"

Bogekorps

Småleken

Møllajentene

Småmorken

Bredalsmarken

Fastings Minde

"Tussehuset"

Is på banen

Sonja Henie og Hjallis'en

Turnoppvising

Oppsagt av kommunehuset (rep)

01:13:23 "Vi blir sitjande her...."

INTERVJULOGG 2

Stikkord - Del 2:

(Du kan gå rett til dei stikkorda som er blå ved å klikke på dei)

00:27 Etter 7. klasse

"I kondisjon"

Butikk

Fabrikk

01:29 Middelskulen

02:06 Tuberkulose

02:56 Eittårig handelskule

"Italiensk bokholderi"

04:40 Far trekte gymnassøknaden

05:15 Lønsnivå

06:21 Nilssen & Søn på Bryggen

08:36 Lang arbeidsveg

10:35 Sjefen var sjefen

Lunsj

Arbeidsorganiseringa

Handelsreisande

Islandsbåtane

Stenografi (15:25)

9-16 (14)

20:21 Fritid

Jenteklubb

Gutar?

"Duesleppet"

(Norrøna Ungdomslag)

Turnforeininga

Veteranlag

Stevner

Gymnaestrada

Djerv

Island

34:20 Ny jobb på advokatkontor i 1940

Diktafon - voksrull

Sjørettssaker

Blåpapir

39:24 April 1940 - permittert

40:12 Bombinga av Marineholmen

41:11 Bombinga av Holen Skule

42:50 Rasjonering

43:30 Tyskerjenter

44:39 Meir om bombing

45:30 Evakueringa

43:16 Kampane i april

48:51 Nasjonal Samling

"Heil og sæl" / "Heis og kvæl"

50:00 Arrestasjonen

Avhøyrd av Olav Mikal Njøten

54:04 Jan. -44 Kretsfengselet i Bergen

54:30 April -44 til Grini

"Bergensfamilien"

Doktor Astrid

Sjefen: 18mnd på einecelle

Mannsavdeling / kvinneavdeling

Sovesal med 37 køyer

Arbeid

Maten

"Bergensfamilien"

"Jentene"

Kveldane

Systova

Nyheiter

Meir om "jentene"

Apell

Transport

Sjulkecella

1:14:55 Freden

1:17:52 Samhald

1:18:51 Rabinowitzfamilien

1:20:56 Etter krigen

1:22:42 Tilbake på arbeid

1:24:50 Saker om krig / sjørettsaker

1:25:54 Gift

1:26:43 Ny jobb i Bergens Tidende

Redaksjonssekretær

Lesarbrev

Fredags- og sundagsvakter

1:33:16 Handelshøyskolen

1:36:07 Hushaldningsmsskinar

Hekla kleskokar

Klesrulle

Komfyr

Radioen

Høgtalaren

Fjernsynet

Telefonen

01:45:12 Hundreårsdagen

Fattigdom

Lus

Sabadilleeddik

Lus på Grini

Dusjeplikt

01:51:16 Vi klarte oss...

Far arbeidslaus

Begynte for seg sjølv

01:53:33 Slutt.