Det store vi 2022

Livshistorier fra Bergen

MØT BERGENSERE

Ideen med Det store vi er at den moderne bergenseren skal “oppdage seg sjølv” gjennom å samle inn og dele munnlege historier frå sin organisasjon og/eller miljø. Memoar ønskjer samarbeidspartnarar der ein saman lagar prosjekt for å samle inn munnleg historie. Ut frå desse innsamlingane veks det kunstneriske uttrykk og arrangement. Nye stemmer frå Bergen blir teke vare på og høyrt.

LES om det store vi

No er store delar av det frivillige organisasjonslivet i Bergen med, representert gjennom paraplyorganisasjonane Bergen Internasjonale Kultursenter, Amatørkulturrådet og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. ABM-institusjonane Bergen offentlige Bibliotek, Bymuseet og Vestnorsk Utvandringssenter er frampå. Ein spanande fortropp av kunstlivet er inspirert, Bergen Borgerscene. Vi har allereie eit program med munnleg historie på Det vestnorske teateret.


Målgruppa for kurs og redaksjonar er brei. Ein ungdomsredaksjon på Bergen internasjonale kultur- senter startar i haust 2022. Dei får jobben med å intervjue ein knippe migrantar: arbeidsmigrant, flyktning, kjærlighetsmigrant og innenlandsflytter på oppdrag frå Vestnorsk utvandringssenter. Vi skal hjelpe funksjonshemma å komme til orde. Geolokaliserte forteljingar vil syne fram stader for skeiv kjærleik.


Teknologien gjer oss til den første generasjonen som kan ta vare på opptak av munnleg historie frå eige liv i masseomfang. Mange meistrar å ta opp eit intervju med kamera eller telefonen og sende det til arkivering. Memoar vil halde kurs og ta opptak av arrangement til sosiale medier. Både på Bryggen og på Møhlenpris setter vi opp Folkeverkstad for munnleg historie og vi vil låne ut videokamera og mikrofoner. Samarbeidet med Bergen offentlige Bibliotek har vore avgjerande for utviklinga av Memoar og arbeidet med munnleg historie i Bergen. I prosjektperioden vil Studio 1 og lokalhistorisk-avdeling Vårt Vestland vere heilt sentral.

STLB: TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

BERGEN INT KULTURSENTER

DET VESTNORSKE TEATERET

DET UKRAINSKE BERGEN

SYDNESHALVØYENS KULURHIST.LAG

VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER

BERGEN OFF.BIBLIOTEK m.fl

FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMA

DIASPORA TAMIL ARCHIVES

BERGEN BORGERSCENE

SKEIVT ARKIV

FILMMILJØET I BERGEN

PASSION FOR DIFFERENCE

Dele erfaring