Digitalisering

Memoar ønsker informasjon om eldre opptak på kassetter, CD osv

registrering av eldre intervju

HJELP TIL REGISTRERING: Mange historielag og privatpersonar har opptak av intervju heime og på jobben. Kanskje pratet du med bestefar, den lokale jordmora eller naboen som hadde opplevd noko som måtte bli fortald og teke vare på. Historielag over heile landet har samlinger med munnlege kjelder på lydkassetter og video, CD og DVD. Registrer opptaka i skjemaet!

Trykk på skjema under for å svare og sende inn