Fødselsfortellinger

Har du eller noen du kjenner opplevd å gå gravid, skulle føde og/eller være på barsel under koronapandemien? Og kunne du eller de ha lyst til å fortelle om denne opplevelsen? Da vil jeg veldig gjerne komme i kontakt med deg!


Mitt navn er Sørine Nydam Andersen og jeg er prosjektleder i organisasjonen Memoar. I Memoar jobber vi med samtidsdokumentasjon gjennom innsamling av “vanlige” folks fortellinger om ulike tema. Det siste året har vi samlet inn fortellinger om hvordan korona har påvirket folk sine liv. I underprosjektet "Fødsler i koronaens tid" ønsker jeg å samle inn fortellinger om graviditet, fødsel og barsel under pandemien.


Til dette prosjekt ønsker vi både skriftlige fortellinger fra fødende og deres partnere samt videointervju med kvinner som har vært gravide, som har født og/eller hatt barselperioden under koronapandemien.


Vil du fortelle muntlig? - Klikk her
Vil du fortelle skriftlig? - Klikk her

Til og med august 2021 ønsker jeg å komme i kontakt med kvinner som har lyst til å fortelle eller til å bli intervjuet om sine opplevelser rundt dette temaet. Intervjuene blir filmet, enten med videokamera i fysiske møter, eller som opptak av digitale møter. De blir så lagret www.minner.no, og senere innlemmes i Norsk Folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo. Her vil videoene i første omgang bare være tilgjengelig for forskning. Du kan også velge å dele fortellingen din skriftlig, og her kan både fødende og partner dele sine opplevelser.


Memoar sitt slagord er at “alle har en fortelling å dele”. Det er viktig for meg å understreke at vi er ute etter alle typer fortellinger - både de ordinære og de ekstraordinære. Våre innsamlinger er frivillige og det er fortelleren som eier sin historie. Du avgjør selv hvor mye og med hvem du har lyst til å dele din fortelling.


Til slutt kan du få litt informasjon meg selv og min bakgrunn:


Jeg er dansk og har bodd i Bergen i 5 år sammen med min norske samboer. Jeg har en master i kulturvitenskap fra UiB, der jeg etterpå har jobbet med undervisning og administrasjon. Min samboer og jeg bor i et sameie på Paradis, og venter vårt første barn i oktober.


Jeg håper at du har lyst og mulighet til å hjelpe!


Vennlig hilsen

Sørine - sorine.nydam@memoar.no

Samtykke

Memoar følger det prinsipp at det er fortelleren (den som blir intervjuet) som har opphavsretten til opptaket. Du kan samtykke til å dele det med bare forskere, og du kan samtykke til å dele det med alle interesserte. Du kan senere ombestemme deg. Se avtaleteksten her:


Samtykkeerklaering - _Fødsler i koronaens tid_ 21.4.21.pdf