Trygge intervju

Forbund for utviklingshemma


Memoar vil starte eit prosjekt king verknadane etter Ansvarsreformen kom i 1991 og korleis den påveka livet til dei menneska reformen gjaldt. Reformen som var meint å gje menneske med utviklingshemming større moglegheit til å delta i samfunnet på same vilkår som andre.

BERGENSERE

Alle intervjuopptak bevarast i Memoar sitt arkiv. Vi håpar på samtykke til å formidle delar av materialet til historia om Bergen.

FOrbund for utviklingshemma

"NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming."

Tiger-Bergen

Arrangement saman med forfattar og forlagshaldar Nina Skauge. Vi får høyre forteljingar frå bufelleskapet Tigergjengen.