Forteljarpanel

Sjå alle våre forteljarpanel frå og med 2021

Eit forteljarpanel er eit publikumsarrangement der fleire forteljarar utvekslar historier om livserfaringar rundt eit gitt tema. Ein intervjuar fungerer som ordstyrar eller samtaleleiar. Paneldeltakarane og intervjuaren kjenner kvarandre etter å ha vore saman i intervjustiuasjon - som oftast i fleire timar. Det er ein hovudgrunn til at slikie forteljarpanel brukar å bli svært interessante.

Sjøfart

Sidan mars 2017 har Memoar, Bergens Skipperforening og Sjøfartsmuseet i Bergen gjennomført ei rekke arrangement med forteljarpanel. Trykk på knappen for å lese om denne rekka.

DET VESTNORSKE TEATERET Laurdag 19. oktober, 2022: Det store vi: Pride 2022. Panelsamtale og opplesing av tale frå Platons Drikkegilde. Samtalen var mellom Mariela Drejer Norheim frå Memoar, Malene Mortensen og Jenny Tøn. Jenny avslutta denne delen av arrangementet med å lese talen ho skreiv til kone og born. (Sjå catid 29:37 i videoen).

DET VESTNORSKE TEATERET 13. oktober, 2022: Det store vi: Tigerbergen. Panelsamtale, foredrag med film og opplesning fra bokserien Tigergjengen av Nina Skauge. Med Ninas Skauge, Bentine Borge (21) og Bendik Borge (33). For 32 år sidan vart Nina Skauge mor til Bendik, som har Downs syndrom. Bendik blir intervjua om livet i bofellesskapet sitt. Fotball laget Brann er hans lidenskap. Bentine har også Downs syndrom. Hun lever for skuespill og dans og fortel foredrag om arbeidet sitt for å delta på scenen.

DET VESTNORSKE TEATERET 15/9-2022: Det store vi: Det Tamilske Bergen. Panelsamtale, taler, song og dans. Korleis er det å flykte, kva betyr integrering? Forteljerpanel med Tamilske Bergensere på det Vestnorske teateret 15.9.2022.

ELSESRO, BERGEN, 1. oktober 2022. Fortellerpanel med Bergen kystlag om oppvekst med båt og frivillig kulturvern. Arrangmentet markerte lokalhistorisk dag i frivillighetens år.

MØHLENPRIS, BERGEN 11/9-2022: Her snakker vi sammen om å være frivillige. Panelet ble arrangert på Kulturminnedagen 2022.

DET VESTNORSKE TEATERET 7/4-2022: Det store vi: Det ukrainske Bergen.