Frontkjemparar

under utvikling 5/8-22

Norske frontkjemparar på tysk side

II siste halvdel av 1990-talet gjorde prosjektet Norgesdokumentasjon ein serie på 450 intervjuopptak med primærkjelder til norsk krigs- og okkupasjonshistorie. Prosjektleiaren Jan Eidi gjorde dei fleste av opptaka, i samarbeid med ulike samarbeidspartnarar. Det aller meste av materialet vart avlevert til dåverande Stiftelsen Neveragain.no som arbeidde med å bygge opp ei samling munnleg kjeldemateriale om andre verdskrigen. Stiftelsen vart i sin tur innlemma i Stiftelsen Arkivet som i dag har det meste av orriginalmaterialet frå Norgesdokumentasjon.

Norgesdokumentasjon si samling omfattar 10 frontkjemparintervju som vart laga i samarbeid med dåverande leiar av Mediesenteret ved Høgskulen i Bergen, Jostein Saakvitne, som seinare har vore med på danninga av å utvikle Memoar. Dei er publiserte her.

Norgesdokumentasjon presenterte seg sjølv slik:


Dokumentasjonsprosjektet "Norge under okkupasjonen"

Arbeidet startet i 1994 med delprosjektet "Norge under okkupasjonen". Foran Frigjøringsjubileet i 1995, intervjuet norsk skoleungdom 12.221 personer over 65 år med 90 spørsmål.Selve registreringsarbeidet ble utført under ledelse av Bjørn Balstad, Gallup A/S. I samarbeid med 361 ordførere i Norge, kartla dessuten 1.350 lokalkjente personer tyskernes militære og sosiale aktiviteter i 83 % av kommunene: Krigsanlegg, brakker, lager, flyplasser, administrasjonssteder, "soldatenheim", sykehus, bordeller, fangeleirer og gravplasser. Den landsomfattende dokumentasjonen fra dette arbeidet, mottok Riksarkivet 2/7-1996. Materialet er fordelt i 25 tema-rapporter. Går vi tettere inn på realitetene i noen av disse rapportene, finner vi eksempelvis en sosiologisk analyse av hvem 40.000 nordmenn i fangeleirene var. Arbeidstjenestens organisasjon i Norge med 84 leirer belyses. Nasjonal Samlings organisasjon med 54.651 medlemmer i 495 førkrigskommuner er solid dokumentert. Rapportene beretter blant annet også om hirdens oppbygning, om bonde- og faggrupper, om føreropplæring på Jessheim, om elitegymnas på Gjøvik og Inderøy, og om landssvikoppgjørets fengsler etter 9. mai 1945.


Norgesdokumentasjons videoprosjekt med 450 personer

Dette prosjektet har siden starten i 1997, i samarbeid med 102 kommuner, bedrifter og institusjoner i 19 fylker, gjennomført en historisk registrering gjennom 450 timelange videointervjuer med syv statsministre, 14 finansministre, politikere, ledere og kulturpersonligheter i Norge, inkludert 231 motstandsfolk og 42 fra tidligere Nasjonal Samling. De intervjuede har fortalt utførlig om blant annet oppvekst, levekår, påvirkningskrefter, utdanning, arbeid, og i tillegg gitt egenkarakteristikker samt sine oppfatninger i eksistensielle spørsmål. Arbeidet er utført i samarbeid med KUF, universiteter/høyskoler og andre, med prosjektleder Jan Eidi, Sandefjord, som ansvarlig. Neste prosjekt vil hete "Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig?".