Memoar, Norsk organisasjon for munnleg historie

Alle har ei forteljing å dele: Saman intervjuar vi folk om livet deira, og arkiverer samtalane for framtida. Deling av livshistorier er arbeid for demokrati, samkjensle og mangfald. Memoar gratulerer russiske Memorial med fredsprisen 2022. Arkivet deira med munnleg historie frå Sovjetunionen og Russland etter 1990 er beordra stengd. Munnleg historie (oral history) er viktig å verne i land der folkestyret og er trua.

Memoarkonferansen

og Memoarfestivalen laurdag
2.-4. februar 2023. Meld deg på no!

400 intervjuer i oslo

Takk! Sparebankstiftelsen DNB
2 millioner til prosjektet OSLOVE

DIN PUST DIN stemme

Utstilling 2022-2023
på Bymuseet i Oslo, Frognerparken

Pride 2022

Beredskap for kjærleik
Forteljingar etter pride 2022

UKRAINA

Flyktninger intervjuar no
Vi tek vare på forteljingane i arkivet vårt

Sjøfart


Sjøfartsminne

Samarbeid med Sjøfartsmuseet i Bergen

LOKALHISTORIE

Intervju frå heile Noreg
Finn ditt lokalhistoriske prosjekt

KULTURLOS Bergen

Fleire stemmer i lokalhistoria
Nye publikumsgrupper til nettverket

TEMATISKE INTERVJU

Entusiaster og beredskap
start innsamlingar med intervju

Det store vi

Ein typisk Bergensar?
Oppdag mangfaldet i Bergen!

kurs og webinar

Memoar kjem med utstyr
Kurs over heile landet. Ta kontakt!

VÅRT INTERVJU

Frivillige, lag og foreiningar
Vis oss samlinga di med intervju

Podcast

Forteljingar om korona
Munnleg historie-podcast og bok

klima og natur

Klima kjenner ingen grenser
Historier om endringane i naturen

Munnleg historie for alle

Munnleg historie i heile Noreg
Det store Memoarprosjektet 2019-2022

memoar meiner

Høyringssvar og planar
Kulturpolitikk og demokrati

samlingar av intervju

Arkivet frå Memoar
Prosjekt og lokalhistorie

avtalar

Folk eig forteljinga si
Alle må gi samtykke

visjon 2024

Senter for munnleg historie
Fast drift og nordisk samarbeid