Alle har ei forteljing å dele - Memoar, Norsk organisasjon for munnleg historie

Demokrati, mangfald og ytringsfridom: Vi intervjuer folk om livet deira og tek vare på samtalene. Arkivet med video-opptak av forteljingar, erfaringar og meiningar blir kjelde til historia.

Båter er livet!

Bergen kystlag
lørdag 1/10-2022 kl. 12, Elsesro 52, Bergen

Podcast

Forteljingar om korona
Munnleg historie-podcast og bok

VÅRT INTERVJU

Frivillige, lag og foreningar
Vis oss samlinga di med intervju

Det store vi

Ein typisk Bergenser?
Oppdag mangfaldet i Bergen!

avtalEr

Folk eig forteljinga si
Alle må gi samtykke

LOKALHISTORIE

Intervju frå heile Noreg
Finn ditt lokalhistoriske prosjekt

kurs og webinar

Memoar kjem med utstyr
Introkurs over heile landet

UKRAINA

Memoar intervjuar no
Korleis opplever vi krigen alle desse dagane?

Munnleg historie for alle

Munnleg historie i heile Noreg
Det store Memoarprosjektet 2019-2022

Sjøfart


Sjøfartshistorier

Samarbeid med Sjøfartsmuseet

Pride 2022

Beredskap for kjærleik
Forteljinger etter pride 2022

klima og natur

Klima kjenner ingen grenser
Historier om endringane i naturen

TEMATISKE INTERVJU

Entusiaster og beredskap
start intervjuinnsamlingar

memoar meiner

Høyringssvar og planar
Kulturpolitikk og demokrati

visjon 2024

Senter for munnleg historie
Fast drift og skandinavisk samarbeid