Ny dagleg leiar i Memoar

Frå 1. januar 2022 tar Inger Christine Årstad over som dagleg leiar av Memoar. Nåverande dagleg leiar, Bjørn Enes, held fram som prosjektmedarbeidar i organisasjonen.

Les meir i Brev til medlemmene i MemoarSamarbeid om kurs- og webinarrekke

Landslaget for lokalhsitorie blir nå aktivt med i gjennomføringa av prosjektet "Munnleg historie for alle". Resten av 2021 og 2022 skal landslaget bidra til å spreie informasjon om at historielag og musé landet rundt kan få gratis kurs og trening i innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av munnleg historie. Les meir under KURS

Fest i Fjaler

Jacob Sande senter for forteljekunst i Fjaler inviterar til festival og sommarakademi i dagane 9-15. august. I løpet av festivalen samarbeider Memoar og Senter for forteljekunst om ein prosess der eit munnleg historieintervju som Bjørn Enes (Memoar) gjennomfører med Svein Solheim frå Fjaler blir råstoff for ei scenisk framføring søndag 15/8, laga av forteljekunstnar Johanne Øvstebø Tvedten og regissør Aslak Moe (Forteljarfestivalen). Heile denne prosessen var tema for samtalen i Sommarsalongen, søndag 15 august kl. 16. - Les meir

("Livet - leiken - draumane" av Arne Mæland. Foto Jan Petter Svendal)

Laurdag 11. september startar mangfaldsprosjektet "Det store vi" i Bergen. Ideen er å løfte fram mangfaldet i Bergen gjennom innsamling, formidling og "vidareforedling" av munnleg historie - mellom anna i samarbeid med kunstnarar som ynskjer å knytte seg til den folkelege kulturen. Det er Amatørkulturrådet og Memoar som står bak invitasjonen.

Alle enkeltpersonar og organisasjonar som synest detteer ein god idé er velkomne til prosjektstart i form av eit lite kortseminar på Bergen offentlige Bibliotek, på UROM i andre etasje - 11/9 kl. 15:00

Sjå meir på prosjektnettsida www.detstorevi.no

For ungdom - heile sommaren:

Memoar Sommarskule i journalistikk og munnleg historie blei avslutta med direkte websending 25. juni. Etterpå deltok nokre av deltakarane i "Memoar sommarredaksjon", som laga munnleg historie-intervju og korte reportasjar frå ulike "Aktiv sommer"-arrangement med mangfaldsperspektiv. Til sist var dei same ungdomane med i utvikling av ein kortfilm om mangfaldsbyen. Den skal brukast under den eigentlege oppstarten av "Det store vi" den 11/9. Alt som blei produsert kan finnast på www.detstorevi.no/sommar (Sjå sluttrapport for prosjektet her)

Startar arbeid med database

15. juni fekk Memoar melding om at Vestland fylkeskommune støttar utvikinga av ein database med informasjon om munnleg kjeldemateriale i Vestland. Budsjettet for fyrste trinn av utviklingsarbeidet er 150.000 kr. Vestland dekkar 1/3 av dette. Memoar dekkar like mykje gjennom dels frivillig innsats og dels ved å innarbeide prosjektet i "Munnleg historie for alle". Den siste tredelen må søkast hos andre - eller hentast inn gjennom å redusere ambisjonsnivået. Vi samarbeider også gjerne med andre. Les meir under Minnesamling/Infrastruktur/Database.

Intervjuserie om Koronafødsler

Koronapandemien har ikke bare hatt stor betydning for hverdagslivet, men også for store begivenheter i våre liv, så som barnefødsler. Den 12 mars 2020 ble det innført strenge restriksjoner på landets fødeavdelinger, og det betød nye vilkår for landets fødende og deres partnere. Vi ønsker å samle inn og ta vare på foreldreopplevelser for ettertiden. Hvordan oppleves det å få barn under en global pandemi?


Sjekk ut podcasten vår!

Historier fra et annerledes år. Hva har folk opplevd under pandemien? På hvilke måter er livene våre blitt forandret? Fortellingene er hentet fra de rikholdige koronaarkivene til Norsk Folkemuseum og Memoar. Redaktører: Audun Kjus og Cathrine Hasselberg. Musikk: Therese Aune. Støttet av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen.

Memoar samarbeider med historielag, arkiv, bibliotek og musé i heile landet.

Om munnleg historie

Innlegg i diskusjonen om strategi for musé og frivillig kulturvern i Bergen.

Vi ansetter i Oslo!

I tråd med vårt ønske om å legge til rette for en mer polyfonisk historiefortelling, så utvikles stadig flere store og små muntlig historie prosjekter rundt omkring i landet. Samtidig tiltrekker vi oss nye samarbeidspartnere, og muntlig historie kan se ut til endelig å få den oppmerksomheten det fortjener også i Norge. Dette betyr at prosjektene vokser ikke bare i antall, men også i omfang.

Vi kan nå skilte med prosjekter som omhandler klima og miljø, mangfold, matkulturer i endring, motkultur, sjøfart, industri, lokalhistoriske endringer, utbygging av samferdsel, dokumentasjon av covid-19 pandemien, utgivelse av bok, produksjon av podcast, og mye mer.

Vi utlyser derfor en 50% stilling i Oslo og vil gjerne komme i kontakt med deg som syns dette høres spennende ut. Les mer på bloggen og send oss en søknad!