Alle har ei forteljing å dele - Memoar, Norsk organisasjon for munnleg historie

LIVET OG DEMOKRATI: Munnleg historie er enkeltpersoners forteljingar om levd liv. Gjennom bevaring og deling får folk si historie verdi som kjelde til vår tid. Arkiva med intervju er viktige bidrag til historia,- vi får eit større mangfald og fleire nyansar om tida vi lever i. No kan folk enkelt fortelje uavhengig av forskarar og journalistar, men i land der demokratiet er trua kan det å dele si historie vere farleg. Oral history som fagfelt veks og frivillige over heile verda bidrar. Deling av livshistorier styrker storsinn og forebygger ekkokammer og fordommer.

Sjøfart


Sjøfartshistorier

Samarbeid med Sjøfartsmuseet

Det store vi

Ein typisk Bergenser?
Oppdag mangfaldet i Bergen!

LOKALHISTORIE

Intervju frå heile Noreg
Finn ditt lokalhistoriske prosjekt

TEMATISKE INTERVJU

Entusiaster og beredskap
start intervjuinnsamlingar

VÅRT INTERVJU

Frivillige, lag og foreningar
Vis oss samlinga di med intervju

kurs og webinar

Memoar kjem med utstyr
Introkurs over heile landet

klima og natur

Klima kjenner ingen grenser
Historier om endringane i naturen

UKRAINA

Memoar intervjuar no
Korleis opplever vi krigen alle desse dagane?

Podcast

Forteljingar om korona
Munnleg historie-podcast

Munnleg historie for alle

Munnleg historie i heile Noreg
Det store Memoarprosjektet 2019-2022

avtalEr

Folk eig forteljinga si
Alle må gi samtykke

visjon 2024

Senter for munnleg historie
Fast drift og skandinavisk samarbeid

memoar meiner

Høyringssvar og planar
Kulturpolitikk og demokrati

kva skjer? KALENDER

Kurs, innsamling, arrangement
4.-7. aug. Intervju på Fjordsteam, Bergen