KVA SKJER

Intervjukurs i Norheimsund

Hardanger Fartøyvernsenter og Kvam Sogelag
Ope for alle interesserte

webinar
i os

Del 3 av intro-kurs
For deltakarar på del 1 og 2 - men ope også for nye interesserte

15/9 Det Tamiilske Bergen

FORTELLERPANEL kl. 19:00
på Det vestnorske teateret 15.09.22

13/10 Det skeive Bergen

FORTELLERPANEL kl. 19:00
på Det vestnorske teateret 13.10.22

KURS, FORTELLERPANEL, INTERVJU, MEMOARKONFERANSEN, DEBATT