Folkeverkstad

Bloggar om prosjektutviklinga

Prosjektleiar Inger Christine Årstad delar fortløpande sine notatar og refleksjonar over prosjektutviklinga: https://memoarlogg.wordpress.com