Arne Johan Finne

Publiseringsdato: 12.okt.2019 20:16:09

Arne Johan Finne begynte på Falconbridge Nikkelverk i 1967, etter først å ha vært to år på sjøen (MS "Moslane", Mosvolds rederi). Han begynte i Kobberelektrolysen og ble værende på våtsida, i kobberen, cementasjonen og det som i dag kalles elektrolytrens.

I omlag ti år var han heltids tillitsvalgt, først som tidsstudietillitsmann og seinere som miljøtillitsmann. Han har representert Arbeiderforeningen i bedriftsforsamling og styre helt siden lov om Bedriftsdemokrati ble gjort gjeldende for Falconbridge.

Opptaket med ham ble gjort hjemme hos ham i Dalonaveien i Vågsbygd den 14. oktober 2015, om lag klokka 14-16. Intervjuer var Bjørn Enes.

Direkte adresse til denne sida er: www.memoar.no/nikkelverk/finne

Fortellingene handler om:

Oppvekst i Vågsbygda på 1950-tallet

Drømmen om bil

1964: Til sjøs

1967: Falconbridge

Kobberelektrolysen

Strippinga

Mangel på folk

Arbeiderforeninga

1650 mann

Kobberlutinga

Raffineringsprosessen

Kreftsaken

"Helvetes forgård"

Strakstiltak

Doktor Høgetveit

Ny prosess

Gammel og ny prosess

Prosessforståelse?

Smeltehytta

Toppanlegget

Verneutstyr

Asbest

Tidsstudier

"Samarbeidsprosjektet"

Flatere organisasjon

Bedriftsdemokrati

Miljøtillitsmann

Arbeidsmiljøloven

Mattelutingsanlegget

Organisasjon før 1975

Formannsrollen

Organisasjon etter 1980

Konsernledelsen

Visepresidenten

Konsernkultur før 1982

Krisa i 1982

Nedbemanning

"Før" og "nå"

- Interessant

- Delaktig

- Nytt utstyr

- Kompetanse

- Kvinner

Nytt intervju 19. november 2017:

Tre tidlegare arbeidskollegaer gjorde eint nytt intervjuopptak med Arne Johan Finne hausten 2017. Dei tre var Bjørg Bakken, Wiggo Møvik og Kåre Knutsen. Dette opptaket er førebels ikkje dokumentert (logga), og me er takksame om nokon vil hjelpa til med å setja opp stikkord med tidskodar om innhaldet. Send det til post@memoar.no