Øyvind Hushovd

Publiseringsdato: 12.okt.2019 09:30:55

Øyvind Hushovd kom rett frå Handelshøgskolen til rekneskapsavdelinga på Falconbridge i 1974. Han teiknar eit ganske dramatisk bilete av industrien sin situasjon på 1970-talet: Inflasjon, auka lønskostnader og kraftpris gjekk hardt ut over konkurransekrafta - noko måtte gjerast. Men då krisa slo til for alvor i 1982, var planane klare på Falconbridge. Ny teknologi gjorde det mogleg å redusere kostnadane med lågare bemanning og meir effektiv prosess. Føresetnaden var å dyrke fram ein flatare organisasjon der alle vart involvert - mellom anna i budsjettarbeidet. Hushovd meiner at resultatet vart vellukka: Norsk industrikompetanse er ein viktig del av forklaringa på det norske oljeeventyret. Direkte adresse til denne sida er www.memoar.no/nikkelverk/hushovd

Intervjuet var gjort i svært dårleg lys i Kristiansand den 4/12 2015. Intervjuar var Bjørn Enes. Han seier seg lei for at biletkvaliteten.

Stikkord frå intervjuet:

Ferdig økonom i 1974

Sommarjobbar i industri

Rekneskapsavdelinga 1974

Analyse av metallvolum

Prosessomlegging

Årsak 1 - Kreftsaken

Årsak 2 - billigare

Konkurransekraft

Inflasjon

Lønsnivå

Kraftpris

Budsjett

Teknologiutvikling

Mattelutingsanlegget (1967)

Gamle Rost

Strid om omlegginga?

Ny arbeidsorganisasjon?

Nr. 1.647 på lønningslista

Plan: Spare 300 - 350 mann

Flatare organisering

Kompetansekultur

"...det låg i tida..."

Tidleg i generell utvikling?

Vellukka omstilling

Vendepunkt?

Krisa i 1982

Metallbørsen (LME)

Redusert produsentmakt

Russisk nikkel

USA avvikla strategiske lager

Låge prisar 1981 - 1987

"Kanten av stupet"

Ein stor fordel -

- Strategisk plan var klar

Presidentskiftet

Redningsoperasjon

Bemanningsreduksjon 1982

Riving av gamle anlegg

Økonomikurs

Budsjettmodell

Økonomistyring

Alle med i budsjettarbeid

Bonusavtale

Vidlikehald og drift vart eitt

Kostnadane var drivaren

Inflasjonen

Kraftprisane

Olja berga Noreg

Datarevolusjonen

Industrien gjorde olja mogleg