Kåre Knudsen

Publiseringsdato: 12.okt.2019 20:11:42

Kåre Knudsen er egentlig fra Arendal. Han kom til Kristiansand mens han var i militæret, traff ei jente - og ble værende resten av livet. På Falconbridge begynte han som sveiser på de gamle rosteovnene i 1960. Kåre har vært med på alle utviklingstrinnene i mekanisk avdeling fra 1960 til godt ut på 2000-tallet. Han holdt på å slutte da tidsstudiene ble drevet på det mest intense, og i dag ler han av kulturen den gang mange ingeniører ikke kunne snakke direkte til arbeidsfolk - og langt mindre høre på deres meninger.

I mange år arbeidet han i et av de tverrfaglige prosjektteamene som drev intens teknologiutvikling. Det var bygget opp rundt "Petter Smart" - oppfinneren Ottar Romslo. Det var blant annet de som utviklet den første strippemaskinen i Kobberelektrolysen.

Direkte adresse til denne sida er; www.memoar.no/nikkelverk/knudsen

Opptaket blir publisert 27/10-15. Inntil videre vil det være publisert med passord. Kontakt Kåre Knudsen for å be om tilgang til videoen.

Fortellingen handler om:

Første arbeidsdag i 1960.

De gamle rosteovnene

Renseanlegget

Sjokkutslipp og nylonstrømper

Sveisegjengen

Begerverk

Hastejobber

Mye folk

Arbeidslag

Asbest

Verneutststyr

Mekanikere og driftsfolk

Ingeniører

Arbeidstøy

"Funksjonærsåpa"

Garderobene

Grønt hår....

Mantelsveising

Prosessomlegging

Nytt utstyr

Strippemaskin

"Petter Smart"

Bemanningsreduksjon

Motstand mot endring

Kameratskap

Innvanding

Kvinnene kom

Tidsstudier

"Bestiller / utfører"

Forebyggende vedlikehold

Tverrfaglige prosjektteam

Kompetansebyggimng

Interne kurs

Sikkerhetsprosedyrer

"Vernetillitsmann"

"Verneingeniør"

"Sputniken"

Prosesskunnskap

Smeltehytta

Ovnsmuring

Automatisering

Mer mas

Fagforeninga

Status

Pensjonistlivet

Meir av Kåre Knudsen: Barndomsminne frå krigsåra

I denne korte forteljinga snakkar Kåre Knudsen om barndommen sin - han sat i sportsvogn då invasjonen kom til Arendal,