Torleif Odland

Publiseringsdato: 12.okt.2019 10:40:49

Torleif Odland hadde sin fyrste arbeidsdag i Smeltehytta på Falconbridge i 1972. Dei elleve neste åra var han innom så godt som alle driftsjobbane i hytta: Forherden, tappinga, anodebrekkinga, satsinga, stampinga, toppanlegget, kalsineringsovnen, slamrosten, slamrensen, sjølve køyringa av trearen og firaren og reduksjonsovenen ("Sputniken").

Han var med på siste tapping på firaren i 1977. Seinare flytta han over på våtsida, nærare bestemt på Klorluteanlegget der han var fram til pensjonsalder. Det har vore 38 år med evige endringar, seier han. Men det har blitt ein betre fabrikk, både helsemessig og når det gjeld innhaldet i arbeidet. Så - aldri så gale at det ikkje er godt for noko.

Intervjuar er Børn Enes. Opptaket vart gjort heime hos han, 4/11 2015.

Direkte adresse til denne sida er www.memoar.no/nikkelverk/odland

Mellomtitlar i forteljinga;

Sørlandskulturen

Fyrste arbeidsdag

Smelteovn 3

Stampedørken

Tappedørken

"Kongane" på Ovn 4

Innvandring

Lauskar i Hytta

Gamle Rost

Søderbergelektrodar

Mantlane

Ovnshvelvet

Forherden

Satsedørken

Utbrot

Instrumentering - Ovn 4

"Havørna"

Tappedørken

Foreiningskontoret

Tettekanon

Opning av omnen

Slaggtapping

Metalltapping

Forherden

Anodeformene / vognsettet

Anodane

Anodebrekkinga

Bemanning

Tidleg jobbrotasjon

Lønssystemet

Jernanodar

Prosesskjennskap

"Smelteovnskongane"

Toppanlegget

Cu-lutinga

Kalsineringsovnen

Reduksjonsovnen

"Peersensuppa"

Redusert matte

Brann på reduksjonsovnen

"Sputniken"

Vinterproblem

Instrumentering på red.ovn

Sikkerheitskontroll

Frost

Overtrykk - red.ovn

Røykeforbod på red.ovn

Straumstans på red.ovn

Miljøet

Andre skiftlag

C-skiftet

38 år på B-skiftet

Endringane frå 1975

1982: Brannen på MLanlegget

Siste tapping på Ovn 4

Slamrosten

Endringsuvilje

Gamal og ny prosess

Gamle dagar i fagforeininga

Krisa i 1982

Ansiennitetsprinsippet

Ryktene

"Den gule foreininga"

Klorluteanlegget

Autoklavane

Ni-karbonaten

Miljø

Gamal og ny bedrift

Kreftfaren