Wiggo Svendsen

Publiseringsdato: 12.okt.2019 10:45:54

Wiggo Svendsen begynte som sivilingeniør i Koboltraffineriet på Nikkelverket i 1980. Før det hadde han mellom anna arbeidd i ei lita familieverksemd som produserte stigar. Kulturskilnaden til det store, toppstyrte og lagdelte nikkelverket var slåande, fortel han. Alt i 1981 vart han leiar for eit stort endringsprosjekt ("Resultatutviklingsprosjektet"). Det tok i starten til med å endre haldningar i leiinga. Etter kvart vart fokus utvida til å endre heile oarganisasjonen. Mellom anna vart alle tilsette inviterte til todagars seminar på Buestad - ein eigedom som tidlegare berre vart nytta til representasjon. Wiggo hadde også nær kontakt med "cowboyen" Bill James - den konsernpresidenten som vart sett inn for å redde Falconbridge då heile konsenet sto på kanten av stupet i starten av 1980-åra. Opptaket vart gjort i biblioteket på Hotell Norge i Lillesand den 4. november 2015. Intervjuar var Bjørn Enes

Direkte adresse til denne nettsida er www.memoar.no/nikkelverk/svendsen

Mellomtitlar i opptaket:

Krisa 1981

Presidentskifte

Permittering

Bemanningskutt

Produktivitet

Endringsprosjekt

Nye tider

Overproduksjon

Mistillit

Informasjon

Toppstyring

"Dei" og "vi"

Arbeidskultur

Tidsstudier

Kulturforskjell

Leiarutvikling

Diskusjonar

Hierarki

Fagforeininga

Kompetanse

Ny lov om fagopplæring

Elektrolysen

Teknologi

Miljøkrav

Teknologar og økonomar

Flytting til Kanada

Nikkelprisane

Organisasjonsutvikling

Seminar på Buestad

Seminar - informasjon

Seminar - gruppeoppgåver

Seminar - endringsforslag

Lov til å ta feil

Oppfinnarane

Strippemaskinen

Det kreative mennesket '

Byråkratisering?

Profesjonalisering av FOU

Prosedyreverk

Konsern / bedrift

Presidenten

Konsulenten

Konsernkulturen

Bill og Bendik