Vi vet mye om hva som skjer når isbreene smelter og regnskogen brennes ned, men hva er det som skjer i lokalsamfunnene våre når miljøet rundt oss ikke lenger er til å kjenne igjen? Generasjoner av mennesker har opplevd å se miljøendringene utspille seg i sanntid. Hvilke erfaringer har de gjort seg? Hvilke observasjoner har de gjort? Hvordan påvirker miljøendringene lokalbefolkningens liv? Hvordan snakker vi om det, hvordan forholder vi oss til det og hvordan påvirker det hverdagen vår?

Dette er en samleside for klimaprosjektene til Memoar og er under stadig oppbygging.

KURS: MUNTLIG HISTORIE

Lørdag 2. og 3 juli kl. 10-15

Lær om intervju, video og arkiv


DØDEN I OSLOFJORDEN

Bilde: Bjørn-Harald Mydland

Klima og miljø kjenner ingen grenser

Det grønne skiftet i Memoar skal skape nye intervjuprosjekt med fokus på klimaendringer og miljøtrusler. Vi vil ha fokus på egne erfaringer og problemløsing og synliggjøre det demokratiske underskuddet i miljøkampen. Vi vil snakke med folk om hvordan de opplever at de med elbil slipper bomavgift, mens de som bare har råd til fossil bil betaler for infrastrukturen. Vi trenger mer informasjon om hvordan vi endrer bruken av naturen når tregrensa kryper inn på fritidsboligen og stiene i skogen gror igjen. Tematikken for intervju om klima og miljø vokser sammen med endringene rundt oss.

Internasjonalt

Klima og miljø kjenner ingen landegrenser. Over hele jordkloden samles det nå inn muntlig historie om klimaendringene. Prosjektet bidrar til økt fokus rundt følgene av synlige og følbare endringer i klima og miljø. Alle prosjektene formidles via et felles kart, https://www.ohs.org.uk/environment/map/ slik at folk over hele verden kan dele erfaringer til det beste for framtida. Memoar - Norsk organisasjon for munnleg historie - deltar i dette internasjonale prosjektet. Spørsmål vi stiller oss i denne sammenhengen er hvilken rolle vi som muntlig historikere kan spille? Kan vi spille en rolle i å minske de verste effektene av miljø- og klimaendringen, elelr kan vi hjelpe de som blir påvirket med å adaptere til endringen som kommer? Eller skal vår rolle være å simpelthen fange opp og dele historiene som kommer frem fra en verden som forsvinner?