døden i Oslofjorden

Døden i Oslofjorden har som mål å dokumentere hvordan en av vår tids største kriser, klimaendringene, setter sine spor i lokalsamfunn. Vi vet mye om hva som skjer når isbreene smelter og regnskogen brennes ned, men hva er det som skjer i lokalsamfunnene våre når miljøet rundt oss ikke lenger er til å kjenne igjen?

Prosjektoppstart er helgen 2-3 juli 2022 hvor arbeidsgruppa har sitt første møte på Hvaler. Da blir det kurs over to dager for å lære om muntlig historie, muntlig historie-intervjuet, lyd, lys, film, samtykkeskjema, arkivering og formidling.

Avtale om opptak, arkivering og bruk av videopptak - Døden i Oslofjorden
Samtykke til publisering av muntlig historie - døden i oslofjorden

Vi er støttet av: