Stig Karlsøen

Samtale med båteier og Hvalerbeboer Stig (f. 1968) om hans opplevelser i og rundt Oslofjorden og hvordan fritiden på sjøen har endret seg de siste tiårene. Snakker mye om ulike arter – hva man fikk før og hva man får nå. Snakker om Skarv og hummer. Ikke så veldig redd for klimaendringene, men syns det er bra at det er fokus på det. Stig har tro på at det kommer til å løse seg uten redusert livskvalitet.


LOGG:

00:34 Hytte på Karlsøya

01:29 største endringen er artsmangfoldet, færre ulike arter nå enn før

01:37 Fredet torsk, fisker litt ørret og mye makrell

02:20 Ny art: Skarv - sjøfugl, spiser fisk

02:47 Mindre is på sjøen på vinteren

03:00 Renere nå enn før

03:47 Det skjer noe som er feil, CO2?

04:17 endringene skjer fortere nå

04:43 mer bevisst på håndtering av søppel

05:05 Klimaendringer blir snakket mye om og er i fokus - positivt

05:30 "Hadde det ikke vært folk på jorda så hadde det vært veldig fint her!"

06:12

07:25 Begrensninger på fiske av hummer, vet ikke om det er pga miljø

08:21 De fleste er positive til reglene

09:34 ikke personlig påvirket av klimaendringer, bortsett fra mindre snø å måke

10:42 noe som kunne gjøres før: isfiske, isen er jo borte

12:07 hvordan har endringene skjedd? co2

12:27 hvordan ser du for deg fremtiden - få til de måla som er satt, som 2 graders målet

14:00 i gamle dager var hummer hverdagskost