Dokumentasjonskurs

Dokumentasjonsarbeidet er meir tidkrevjande enn sjølve intervjuinnsamlinga. Eit historielag eller eit museum bør prøva å utvikla to eller tre dokumentasjons-arbeidarar for kvar aktive intervjuar.

Eit konsentret dokumentasjonskurs inngår i introduksjonaskurset. I tillegg kan vi

organisere oppfylgjingskurs om dokumentasjonsarbeidet ved behov.

Dokumentasjonsarbeid eignar seg godt som dugnadskveldar, og oppfylgjingskurset kan vere starten på ein serie regelmessige samlingar for dugnadsgjengen.

Det krevst ikkje særlege datakunnskaper for å gjere godt dokumentasjonsarbeid - fyrst og fremst krevst det interesse for temaet eller lokalsamfunnet som innsamlinga samlar kjeldestoff om.

Ta gjerne kontakt - enten du representerer eit historielag, musé eller andre som ynskjer samarbeid om å arrangere dokumentasjonskurs, eller om du sjølv er interessert i å gjennomføre kurset!

Kontakt: post@memoar.no


(Dokumentasjonsdugnad på Glomdalsmuseet hausten 2019)

Hovudpresentasjonen på dokumentasjonskurset:

Memoarmetoden - Dokumentasjonskurs
Logg-mal - dokumentasjonsskjema

Logg:

Last ned skjemaet - bytt navn til ditt intervju

Fyyll ut tidskoder (min og sek frå start)

Skrif stikkord om innhaldet

Sriklv inn relevante emneord for sekvensen.