Intervjukurs

Våren 2021 arrangerte Memoar ein serie gratis nettkurs om intervjuteknikk. Interessa for desse var veldig stor, så vi måtte setje opp nye kurs så snart ein dato var fullteikna Deltakarane på kurs vert også inviterte til erfaringsutveksling nokre veker etter gjennomført kurs.

Til hausten blir det nye digitalet og fysiske kurs om å gjere munnleg historieintervju.


Dersom du er interessert i å få eit innblikk i kva som foregår på kursa, kan du ta ein kikk her.

Dette er presentasjonen som Cathrine Hasselberg har brukt i kursa ho har haldt:

Intervjukurs Memoar

Innhaldet i kurset er om lag det same. Her er ein annan variant som Bjørn Enes har tatt utgangspunkt i, i sine kurs:

Memoarmetoden-Intervju