Intervjukurs

Eit konsentrert intervjukurs inngår i introduksjonskurset. Ved behov organiserar vi intervjukurs over ein dag, to kveldar eller som nettkurs.

Onsdag 5. mai 2021 held vi nettkurs - påmelding her

Målgruppa er personar - amatørar eller profesjonelle - som har tenkt å bli aktive minnesamlarar. Vi lagar også kurs for barchelor- og masterstudentar om kvalitativt intervju.

Ta gjerne kontakt - enten du representerer eit historielag, musé eller andre som ynskjer samarbeid om å arrangere kurs, eller om du sjølv er interessert i å gjennomføre kurset!

Kontakt: post@memoar.no

Hovudpresentasjon på intervjukurset:

Memoarmetoden-Intervju