Prosjektkurs

(Denne delen av nettsidaer under utvikling)

Vegen frå idé til formidlingsklar samling av munnleg historie:

Dette kurset eignar seg godt som forprosjekt til eit tematisk eller geografisk innsamlingsprosjekt.

Ambisjonen er at det skal innehalda alt som skal til for å få eit vellukka prosjekt opp å stå - som f.eks:

 • Idéutvikling og fomulering av prosjektmål.

 • Utvikling og formalisering av partnarskap.

 • Forhold mellom frivillige og profesjonelle ressursar.

 • Produksjonsplan:

  • Kven ynskjer vi å intervjue fyrst? Kor mange intervju ynskjer vi å lage i alt?

  • Kven skal intervjue? Treng vi opplæringstiltak? Treng vi utstyr og programvare?

  • Korleis organiserar vi dokumentasjonsarbeidet? Treng vi opplæringstiltak her?

  • Budsjett: Kva vil dette koste - i timar og i kroner?

  • Finansiering: Har vi råd? Korleis skaffar vi oss råd?

 • Innhaldsmessig utdjuping: Kva er gjort før på same eller tilgrensande tema?

  • Emneordliste

  • Etisk gjennomtenking

  • Prosjektskildring og prosjektpresentasjon.

  • Formidlingsplan

 • Søknader:

  • Ny gjennomgang og jusetering av budsjett.

  • Finansieringsøknader

  • Eventuelle innsyn og eventuelle godkjenningar (Samfunnsvtitskapleg datateneste, etisk komite)

 • Oppstartkurs

 • Pilotproduksjonar (eitt til tre intervjuopptak, dokumentasjonsarbeid, avlevering/publisering, formidling - og evaluering av erfaringane)

 • Prosjektstart.


(Bildet: Prosjektutvikling i Åseral hausten 2020)

Målgruppe:

Historielag, musé eller annan frivillig eller profesjonell prosjekteigar.

Memoar har sterk tru på samarbeid mellom profesjonelle og frivillige innan heile arbeidsfeltet munnleg historie. Det vil trengast:

 • Intervjuar(ar)

 • Dokumentasjonsarbeidar(ar)

 • Redigerar(ar)/teknisk(e) medarbeidar(ar) er ein fordel, men ingen føresetnad.

 • Formidlar(ar)

 • Organisator(ar)

Det vil hos dei flestefinnast folk som kan gå inn i alle desse rollene.

Ta gjerne kontakt for å diskutere "skreddarsøm" av slike prosjektkurs / forprosjekt!

Kontakt: post@memoar.no