Anstein Johansen Kolbuholen

Publiseringsdato: 28.sep.2019 04:58:16

Anstein Johansen Kolbuholen drog på kvlfangst i på sør-Georgia fyrste gong i 1959. han vr på kvalbåt eler skyttarbåt - dei som hadde oppsporing og avliving av kvalen som jobb. Året etter reiste han ned att, denne gong som mannskap påselbåt, som dreiv fangst på elefantsel i Sør-Georgria. Han blei verande som over to vintrar - utanom fangssesongen arbeidde han i messa i Grytviken. I september 2019 var han aktiv i veteranforeninga Øyas Venner, avdeling Innlandet. Opptaket vart gjort på Norsk Utvandrermuseum i Otterstd utenfor Hamar den 20. september 2019. Intervjuar var Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.

Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/227415646#t=2h39m15s )