Mangfolds-
redaksjonen 2022

Bergen internasjonale kultursenter

jobbER for mangfald i Lokalhistoria

Memoar ønskjer større mangfald i nettverka som samlar kjelder til historia frå Bergen. Mangfoldsredaksjonen bestemmer sjølv kva for livshistorier dei vil ta vare på: Folk som har flytta til Bergen med anna morsmål, kvinner og unge stemmer er nokre av bidraga.

SKAPE JOBB: Etter gjennomført munnleg historie-kurs hos Memoar, kan engasjerte deltakarane bli del av Mangfolds-redaksjonen og få honorerte frilansoppdrag. Memoar utvikler prosjekt. Forteljingane kan formidlast til alt frå arrangement og utstillingar, til podcast og Youtubekanal. Mangfoldsedaksjonen er etablert i samarbeid med Bergen Internasjonale Kultursenter. Redaksjonen er ein viktig ressurs i arbeidet til Kulturlosen i Det store vi-nettverket i Bergen.

Bergensere

Publiserte intervju finner du i arkivet med fortellinger fra Bergensere.

organisasjonar

Medlems-organisasjonar og nettverk gir nye samarbeid om intervju.

vil du på kurs?

Kurs i munnleg historie for å rekruttere til mangfaldsredaksjonen.

ARKIV AKTIVITETAR


interne Ressurser til jobben på vestnorsk utvandringssenter

SAMTYKKE

Alle intervju må ha skriftlig samtykke. Mer om avtaler: memoar.no/avtaler

SKanne-app

Bruk Adobe scan på mobiltelefonen for å skanne samtykket og sikre ein digital kopi.

Mangfoldsredaksjonen 2022/2023

INTERVJULOGG

Her ligg skjema for intervjulogg. Klikk opp i hjørnet for å få tilgang og lag ein kopi.

Avtale for samtykke for intervjuene til vestnorsk utvandringssenter

MAL samtykke Vestnorsk utvandringssenter 1. nov. 2022.pdf

inspirasjon til intervjuene fra vestnorsk utvandringssenter

om Nye stemmer, samme samling -.pdf

Husk - lag emenordsliste foran hvert intervju

informasjon om oppdraget

Stillingsbeskrivelse jobb Nye stemmer samme samling.pdf

Oppsummering av kurs 2022

Sammendrag kurs Mangfaldsredaksjonen.pdf

Mal front videoredigering. Malen ligger på wevideo i mappa prosjekt thumbnail base. Du ka også laste den ned fra siden her. Navnet skal stå i midten. Husk å lage et fint PORTRETTFOTO (screeenshot) for å legge under. Det skal ikke være levende video under denne malen, men et stillbilde.

RESPEKT OG HENSYN

 • GI OMSORG: Når vi snakker sammen skal vi vise respekt, omsorg og verdighet. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

 • VÆR ROLIG: Ikke hev stemmen, kall opp folk eller avbryt ressonement.

 • VÆR NYGJERRIG: Å lytte handler ikke om å være stille, men å være tilstede og nygjerring.

 • TOVEIS-KOMMUNIKASJON: Et intervju er en samtale med to parter. Vær forberedt både på å spørre og å svare.

Dette klipper memoar BORT fra intervjuet

 • TILSVARSRETTEN: De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Derfor blir beskyldninger klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • RASISME OG MOBBING: Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker. Derfor blir karakteristikker klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • PERSONLIG INTERVJU MEN IKKE PRIVAT: Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Derfor blir private detaljer om andre klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • FORHÅNDSDØMMING: Unngå forhåndsdømming i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Derfor blir dømmende utsagn om andre klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • BARN ER ANONYME: Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker. Derfor blir identitet til barn og ung klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • SELVMORD: Omtale av selvmord og selvmordsforsøk klippes bort fra intervjuet.

 • BILDER TATT I OFFENTLIG SAMMENHENG: Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Eksempel. Et bilde tatt av Memoar fra pride i Bergen kan brukes som illustrasjon som Pride i Bergen, men ikke i Pride i Berlin.

 • POLITIKK: Ikke debatter politiske meninger med den du intervjuer. Muntlig historie handler om å fortelle og lytte.

Lenker til informasjon om etikk og intervju. Memoar bruker «Vær varsom plakaten» til Norsk journalistlag