24januar

Memoar arbeider for å bygge ei stor minnesamling om ut- og innvandring

Fjellkoret arbeider for å skape eit stort korverk der tekstane bygger på slike autentiske minne

Vestnorsk Utvandringssenter er migrasjonsmuseet på Vestlandet

Saman ladar vi opp til det store Utvandringsjubileet i 2025

Arrangementet på Utvandringssenteret 24/1 blir uformelt, hyggeleg, interessant og spennande. Vi startar opp med litt informasjon om Memoar og Fjellkoret sine prosjekt.

Så har vi bede nokre få personar som vi veit har forteljingar om å dra i gan delinga. Og så er ordet fritt for alle! Memoar gjer opptak, slik at forteljingane blir bevarte. 

Her finn du arrangementet: