Chiku Ali

Første gang Chiku Ali kom til Norge, var det med en teatergruppe hun hadde vært med på å starte i Dar Es Salaam. I Bergen traff hun ham som skulle bli hennes første ektemann, og siden slutten av 1984 har Chiku Alis bodd i Norge. Men fortsatt holder hun kontakten med fedrelandet Tanzania, i form av ulike bistandsprosjekter som Kvinnefronten i Bergen er partner i. I dette intervjuet forteller Chiku Ali om oppveksten i en landsby i Tanzania, der bestemoren var hennes viktigste omsorgsperson. Chiku var skoleflink og fikk stipend til å utdanne seg innen teater og kulturformidling. Her til lands har hun turnert vidt og bredt med Rikskonsertene, og har lang erfaring fra å jobbe med flyktninger.

Intervjuet fant sted 20.10.2017, og intervjuer var Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er gjort av Siri Lindstad.


BAKGRUNN:

Stikkord om innhaldet i intervjuet:

Ujamaa:

Bakgrunn om Julius Nyerere, Arusha-erklæringa og Ujnamaa-politikken: