Heja Reshavay

Heja Reshavay er født i Kurdistan, nord i Irak. Han kom til Norge som 11 åring. Grunnet politiske spenninger og regjerende regime måtte familien forsøke å flykte. I 1996 reiste faren og storebroren, som er døv, til Tyrkia og videre til Hellas for å finne et trygt sted å bo. Fra Hellas var det mulig å komme seg videre til andre land i Europa. Heja Reshavay var 3 år gammel da faren dro. I Kurdistan ville det ikke være mulig for broren med et handicap som døvhet å kunne få seg arbeid. Bror og far til Heja Reshavay fikk seg så oppholdstillatelse i Norge. Ni år etterpå fikk resten av familien beskjed om at de kunne reise til til den norske ambassaden i Damaskus for så å bli gjenforent med far og storebror i Bergen. Her måtte de betale grensevakter for å komme seg inn til Syria. Fremme i den Norske ambassaden i Damaskus fikk de beskjed at det var avslag på søknaden om familiegjenforening fra norsk side. De måtte returnere til Kurdistan, men etter noen mnd. ble det bekreftet at innreisetillatelse til Norge var godkjent.

Fremme i Norge ble Heja Reshavay, mor og hans søsken tatt imot av far og bror. Heja Reshavay måtte bygge opp en ny relasjon til faren og broren, da han var så liten da de dro at han ikke kjente de igjen. Her fikk han begynne på Nygård skole for å lære seg språket. Først bodde de en kort stund på Minde for så å flytte til Møhlenpris. Her ble det knyttet vennskap til andre fra Irak, og norske ungdommer. Heja Reshavay begynte å spille fotball, noe som ga han både nye venner og mange gode minner. Han opplevde litt mobbing, men følte ikke at dette var spesifikt relatert til at han kom fra en annen kultur. Noe av mobbingen kunne være knyttet til språklige feil, men Heja Reshavay ignorerte dette. Dette førte til at mobbingen avtok, og da han begynte på videregående skole på Rothaugen ble nettverket av venner betraktelig styrket. På vgs gikk det bra, da norskkunnskapene var gode. Heja Reshavay tok studiespesialisering, samfunnsfag, mens hans bror tok realfag.

Etter dette fikk Heja Reshavay jobb i et vikarbyrå ett år hvor han hadde forskjellige jobber. Han tok så et årsstudium i historie, men ble utdannet økonom. Han jobber nå innen forsikring.

I dette spennende intervjuet får man refleksjoner om global økonomi, tanker om handelskrig, og fremtidsperspektiver både globalt og nasjonalt gjort av Heja Reshavay.

Intervjuer var Bjørn Enes. Dokumentasjonsarbeidet er gjort av Trond Grønning.