Minnesamling

Vi som lever nå er den fyrste generasjonen som kan legge etter oss munnleg kjeldemateriale frå alle lag av folket. Våre eigne forteljingar om dei liva vi lever her og nå. Det blir verdifullt for etterslektene våre - at det ligg der, når dei får bruk for det. Men det er verdifullt for oss og: Å dela forteljingar om levd liv er den beste motvekt mot trangsyn, ekkokammer, fragmentering og ghettoisering.

Munnleg historie for alle

Hausten 2019 fekk Memoar, Folkeminnesamlinga og Norsk etnolgoisk gransking eit kraftig handslag frå #SparebankstiftelsenDNB: I tre år har vi fått midler til to fulle stillingar og ei solid reisekasse, slik at vi kan vere medå starte lokaleeller tematiske minneinnsamlingar over heilelandet, og bygge kunnksap. organisasjon og infrastruktur for munnleg historie i Noreg

Vi drøyer dess midla så godt vi kan, gjennom å bruka dei som "såkorn" til samarbeidsprosjekt som kan leve vidare etter at prosjekt "Munnleg historie for alle" er ferdig. Les meir om munnleg histoire for alle her