Memoarmetoden

Memoarmetoden

Kven hadde trodd at sjenerte Ludvig kunne ende opp som vinnaren i eit dramatisk billøp? Alle har ei forteljing å dele. La Ludvik forklare kva munnleg hiistorie er og korleis Memoar jobbar. Bli inspirert!

MEMOARMETODEN: kurs - fortelje - video - logging - arkiv - publisering - formidle

  • Utvikling av prosjekt saman med frivillige, organisasjonar, musé og andre. Beredskap om uventa hendingar krev dokumentasjon, til dømes krigen i Ukraina.

  • Kursing i munnleg historie for både profesjonelle og frivillige. Vi lærer kvarandre å lytte, å vise kvarandre verdiar av mangfald.

  • Intervju som dyrkar fri forteljing

  • Samtykke som sikrar forteljaren sin opphavsrett og trygg publisering

  • Opptak blir dokumentert med søkbare stikkord og tidskoder

  • Etablering av dugnadsgrupper som deltar i dokumentasjons-arbeidet

  • Opptak og dokumentasjon blir lagra i evigheita sitt perspektiv

  • Publisering på internett for vidare deling

  • Arrangement basert på intervju og nettverk som blir skapte gjennom fortelijarane

Podcasten virus, munnleg historie om tida med korona

Vi som lever nå er den fyrste generasjonen som kan legge etter oss munnleg kjeldemateriale frå alle lag av folket. Våre eigne forteljingar om dei liva vi lever her og nå. Det blir verdifullt for etterslektene våre - at det ligg der, når dei får bruk for det. Men det er verdifullt for oss og: Å dela forteljingar om levd liv er den beste motvekt mot trangsyn, ekkokammer, fragmentering og ghettoisering.