FORTELL!

Du gir eit viktig bidrag til samtid og framtid dersom du delar din versjon av forteljinga om dei åra du har levd.

Har du blitt spurd om å bli intervjua? Eller lurar du på om du skal melda deg på? Her fortel Bjørn Enes om kva det går ut på.