Mangfald

For oss er muntleg historie Livet, Demokrati og kulturpolitikk. For historia utviklar seg ikkje logisk, rasjonelt og strukturert. Historia er straumar av levde liv, der alle er medskaparar og tidsvitne. Difor handlar innsamling av munnleg historie også om demokrati og kulturpolitikk. I Russland blir våre søsterorganisasjonar knebla og arkiva øydelagt. Stemmer frå folket blir regna som farlege. Akkurat no samlar vi i Memoar forteljingar frå dei som er påvirka av krigen i Ukraina. Memoar er ein del av ei internasjonal bevegelse.

    • Alle skal ha rett til å gi sin versjon videre til framtida!

    • Kven er det skrive om i lokalhistoriske bøker?

    • Kven leser vi om i Lokalhistoriewiki?

    • Dei lokalhistoriske avdelingane på biblioteka ser at munnleg historie skapar eit større mangfald.