Samlingane

Memoar tar del i ei lang rekke delprosjekt saman med historielag, andre frivillige organisasjonar, musé, bibliotek og arkiv over heile landet. Normalt startar kvart delprosjekt med eit kurs og ein liten intervjuserie. Dette er eit oversyn over delprosjekt som er i gang:

Munnleg kjeldemateriale er eit viktig supplement til andre kjelder for eksempel sjøfarts- og industrihistorie, kulturhistorie, vitskaps- og yrkeshistorie. Vi har gruppert slike prosjekt i Tematiske samlingar

Geografiske samlingar

I lokalhistorisk arbeid har nedskriving etter munnlege kjelder alltid vore viktig. No samlar stadig fleire historielag og musé primærkjelder i form av lyd- og videoopptak. Sjå døme under Geografiske samlingar