Audun Engh

Audun Engh er en norsk jurist, redaktør og stedsaktivist.

Under finner du to intervjuer som er gjennomført i hjemmet hans for å dokumentere viktige hendelser i livet til Audun som sammenfaller med historiske epoker og hendelser i Norge. Fra oppvekst på Frogner til brannen på Colosseum kino, Nikita Khrusjtsjov´s besøk i Norge, jazz, rock, Frank Zappa, NRK, Hjelmsgate 3, Gateavisa, stedsaktivisme på Grünerløkka og søppelet til Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch - Audun har hatt et rikt liv.


Logg Audun Engh 16.10.2020:

1:07

Audun Engh, vestkanten, Oslo Frogner, fortelle om det. Foreldre Madserud alle 56, 50,000 kroner, prisregulering på enebolig. vokste opp ved Frognerparken, Majosrstua folkeskole, Frogner bydel. Fint å vokse opp, gode venner. Frognerbadet åpnet, vært der hvert år siden. Mer mangfold , var et boligbyggelag for etatssjefer i oslo kommune. huslieregulering.

3:00

Frogner ry for å være borgerskapets tilholdssted, høyre velgere. grese mot øst og arbeidebydelene. Majorstua folkeskole, gutteklasse. 1962, begynte på realskolen på Oslo katedralskole. Variert elevmasse.

4:00

Far var jurist, Arnljot Engh, medlem i radikal organsiasjon Mot Dag. Akedemikere, studenter. Karl Evang, elegant preg på beveglesen, kled im ørke dresser. dannelse og ventresorientert holdning. Arbeiderpartiet, sosialdemokratisk, fornekte kommunisme på 1930 tallet. Far ble innkalt i møte hvor lederen sa de skulle legge ned og oppfordret alle til å bli medlem i AP. Trygve Bull, KarlEvang. Oslo kommune, diplomat i FN i Bagdad.

6:30

Far kjente mange; Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli, AP. Mor, bondegård, Vegårdshei, Espeland. Møttes fordi far og mor hadde tilknytning der. Goftet seg i 20 .-årene. Eldstse bror født i 1938, mellomste bror i 43 jeg jeg 48. Mellomkrigstiden, villaer, Frognerparken.Mustad familien, tegnet av Arnstein Arneberg, salg 70 millioner. Mustad satte opp mur mot nyinnflyttede mennesker i eneboliger.

8:20

Kjent leder i Mot dag? husker ikke i farten. veldig kjent. Mot Dag lagt ned oga tapt , ingen revolusjon i Norge, sosialdemokratisk, skal ikke avvikle kapitalismen. Nederlag på Arbedierpartiets landsmøte. Skulle melde seg inn for å få innflytelse.

9:20

far fikk viktige stillinger, ikek oplitisk aktiv, advokat, førstedekretær hos finanssrådmannen, Bagdad, FN, diplomat. 1958, jobbs om kinodirektø i Oslo. Jobbet itl pensjonsalder i 1975. Prisjektleder oslo konserthus.

10:50

Filmindustriens gullalder. Oslo cinematoggrafer, Europa. Premeiere, regissører og filmstjerner kom til Saga eller Klingebergg kino. Charlie Chaplin kom. Takk for hyggelig besøk i Oslo. kulturproduksjon, far og mor ble invitert til mottakelser i ambassaden i Oso, 3-4 party i uka. Sovjetiske ambassade, Nikita Khrusjtsjov, mor fortalte han at hun var bondedatter, og han sa "fantastisk at du ikke tilhører borgerskapet som alle andre her!". Satt p fanget hans resten av kvelden.

12:50

Mor var husmor. god utdanning fra Framhaldskolen. født i 1910. Obligatorisk fokeskole for jenter.Men faren var direktør for Sparebanken, eller styreleder. Ville at hun skulle gå Framhaldskolen, realsjolen, ungdomsskolen. Mer utdanning emn de fleste jentene. Husmorskolen. Jobb da Audun var 12 år, selger, hvitevarer. Gjorde det bra. Kjøleskap, vaskemaskin, frysere, komfyrer,

14:40

Politiske diskusjoner hjemme. Masse selskaper, familie, venner og kolleger. 20-30 middagsgjester. Masse int samtaler. Mange venner; juss, kommunla admin, media. En oppgave jeg fikk: alle røkte ved middagsbordet. Regel: man skulel ikke ha med egne sigaretter, vertskapet skulle servere det. Frogner plass, kjøpte alle typer sigaretter., som skulle serveres i spesielle trefat med egne lommer til sigarettene.

16:30

Bror røkte, jeg beundret han og stjal sigarettene hans. Kastet opp i tre dager og ble senere immun mot tobakk. blir kvalm av å innhalere så har aldri begynt å røyke. Slapp prosessen med å slutte.

17:30

Eldste bror gik på Frogner gymnas, Nissen. Løvensgate. Russ da jeg var 8 år, 1955-56, så studerte han juss. Ble høyesterettsadvokat. Mellomste bror røffere. Motorsykkelverksted i kjellern. Norskproduserte. Mer utagerednde, litt problemer med skolegang, men ble ingleniør. Jobbet i USA, med utvikling av produkter.

19:00

De påvirket meg. de var så mye eldre at de trengte ikke å utøve noe makt. Jeg likte skolen. Var disiplinert, opponerte ikke mpto læreren. var ganske strikt. Friminutt, storefri, Majorstua skolegård, man måtte stille seg opp som en militærtropp. Marsjerte inn i klasserommet. 1955. Blandede klasser etterpå. Ingen kontakt med jenter. Strek i skolegården.

21:30

Katta, realskolen i 1962, kontakt med jenter, blandede klasser. tre år gymnas, foto, skoleavis, teatergruppe, Ugla, et debattforum, studentersamfunn. debattmøter. Kjente politikere holdt innledninger. faren gikk på katta, rekto Heli var venn av han, jeg kom inn. Fikk 3 M´er, lurte på om far hadde snakket med Heli. Rgente med at 3 M´er at det var bra nok. Utrolig miljø. Mads Gilbert, Ulf Andenæs, Knut Kjelstadli.

23:40

Radikalt miljø, SF, alpelue, jazzmusikk. Sosialistisk Folkeparti, avisen Orientering. Anders Langes parti.

24:30

Artium 1967.Konservativ. Unge høyre, SF, rasdikale, jazzkonsert. rockemusikk: roling stones, beatles, bob dylan, kinks. Knyttet til en sosial og kulturell politisk bvevegelse som ikke var marxistisk, ny radikal bevegelse, middelsklassen, iutfordret vedtatte sannheter. kollektiver, vietnam krigen, hippiebevgelsen, marihuana, militærtjeneste, Vietnam, USA, påvirket Europa. Mange velstående amerikanske foreldre sendte barna til Europa som påvirket miljøet i Europa. Hippiebeveglsen. Radikalisering ikke gjennom den sosialistiske bevegelsen, men gjennom motkulturen, alternativbeveglsen. USA, Storbrittannia, Nederland.

27:30

Høyre siden påvirkning kom fra storebroren Gunnar, aktiv i unge høyre. Foreldre godtok det.

28:40

Bob Dylan, Beatles, popidoler, nytenkning innnen samfunnsmessige løsninger. Marihuana, hippie bevegelsen, John LEnnon. Radikaliseringsprosess gjennom musikken, gymnaset 1977, forberedene, studerte juss. som far og storebror. Syns det var litt kjedelig. lite nytenkning og utfordringer. studerte sosiologi. Blindern, Samfunnsvitenskapelig fakultet. Radikal bevegelse. Studentersamfunnet. Sosiologi var litt mye synsing, minner om kronikker i dagbladet. Ingen ordentlig faglig utdanning, så vendte tilbake til juss. grunnfagseksamen godkjent med sosiologi inkludert.

31:30

konservatove juridisk fakultet og radikale miljø på sosiologi og statsvitenskap på blindern. Jeg begynte å skrive. Kort Sagt, skoleavisen på katta. avansert, seriøse artikler. Frilans artikler. rockefestival ENgaldn 1970. LEd zeppelin, jefferson airplane, frank zappa, captain beefheart, the birds. Rolling stones, beatler, bob dylan var ikke der. hvordan få go d plass? gikk til NRK ungdommens radioavis og tilbød å lage reportasje fra festivalen. redaksjonen , journalister satt i ungdommens radioavis, endelig kom det noen ordentlige ungdommer. Flott at dere kan representere ungdommen,den alternative ungdommen. NRK, frilansjournalister for norwegian broadcasting corporation. sjefen advarte mot å bruke fullmakten til å få gratis mat som en annen hadde gjort før.

34:20

Dro til London, Richard Herrmann lånbte dwm båndopptaker, dro til festivalen, presseområdet, første intervju med Frank zaoppa da han kom ned fra scenen. Husker ikke spørsmålene. ligger hos nrk. Festivalen het Nevearth, på en herregård. (?) 300.000 mennesker. 1970, 21 år. sendt opptak til nrk, via bbc, redigere hos bbc studio, tandberg spolebåndopptaker, fikk bra lydopptak, masse intervjuer. ble bare mumlign is tudio. måtte komme tilbaek med manus. 20-25 minutter sendt itl nrk i posten, så drar vi på ferie. ungdommesns radio sa de fikk aldri opptaket. Dere må lage det på nytt. Voi hadde original opptakene, så vi lagde et nytt prgram. juli august midt i sommerferien, ble sendt. så sier en venn at han hadde da hørt det før, så en ferievikar hadde tatt båndet og brukt det men det ble ikke registrert. så ingen visste at det var brukt. nrk og ungdommesn radioavis ville ha mer, musikkporgrammer. Vidar Lønn Arnesen. Vidar Linn Barnesinn kalte vi han. Ville avslutte prgram med en nyutgitt live versjon av the whjo s my generation, 18 min original, Vidar lønn arnesen ville ikke spille en låt på 18 minutter i nrk.

40:00

Harald Are Lund. Nrk. avansert rock. Frank Zappa og festivalen. har ikke hørt på det siden det ble sendt. Alle avr veldig avslappet, abckstage, få journalister. campingvogner som garderobe, vokalisten i Steppenwolf John Kay, bar overkropp, svett, intervjuet han. har en koffert med original lydebånd fra nrk tiden, tok vare på alt. nrk slettet alt for å gjenbruke båndene. slettet unike originalopptak. vil digitalisere de.

42:00

musikk, ungdomsbevegelsen, dekke det. dra til Hjelmsgate 3, intervjue de som drev arbeidskollektivet. 1971, biodynamisk matlaging, alternativ cafe, Jan Bojer Vindheim, Johan Bjoer, kollektivet, Gateavisa, et enkelt bald. her er første nummer. 1970. fire sider med info om kommunale hus som var tomme og kalre for okkupasjon. Hadd eallerde en forståelse av hippiebevegelsen, rockemusikk, alternativ bevegelsen, alternativ matproduksjon, litteratur, Yippiene, trials of chicago 7, spillefilm. Hippiebevegelsen i england usa og holland var i Hjelms gate 3. Gateavisa. Fascinert av jan bojer og avisen. Hadde allerede erfaring med det. 1976. filmblad, kortfilmer, spillefilmer, 8-16 mm. Ble fascinert og ble der i 25 år.

46:00

Gateavisa var bare skort og rot, askebeger overalt. Folk i 20 åra, langhårede, hippier, rockemusikere. Et skille; noen opptatt av alternativt jordbruk, dionyamisk mat, antroposofiske bevegelsen, idealistiske folk, den andre gjengen mer rock og hasj. Utflytende livsstil. Idealister og livsnytere. Avviklet nrk fordi han ble fasinert. GA var en fantastisk ide. undergrunnsaviser USA, England. 60 tallet, 70 tallet. undergrunnsaviser. Jan Bojer Vindheim var sentral i arbeidskollektivet og gateavisa og PH i 1970, han tok hippie idealene på alvor og flytte tpå landet, jorbrudkskollektiv. Audun overtok etter han.

49:00

uformelt, spontanistisk økonomi. enkel trykketeknikk. stensil, gateselgere, 1971 begynte AUudn, Oslo Gateavis til Gateavisa. Nummer fra 1971, veldig enkelt. skrivemaskin, limt på A3 ark, trykket på trykkeri, stiftet de sammen. et par hundre først så et par tusen etterhvert.

51:00

Gatevaisa støtte husokkupasjon i Oslo, dertetter for hippie bevegelsen i Oslo. Hjelmsgate, bokkafe, organisasjonr, Nisseberget i Slottsparken, hippier, hasj. Idealistisk arbeid for prosjekter og andre som bare nøt livet. Anarkister i redaksjonen fra Blindern. SUF, stalinister, SF, massemor di Kina, Albania, Kambodsja, Ny vbevegelse Anarkistisk frihetlig sosialistisk beveglse. Teoretikere. Bakunin og Kropotkin

53:30

Historie fra 70 tallet: studerte juss og skrev i gateavisa. spseudonym ogaredsel for å skade abreidsutsikter i fremtiden. Sofagruppe på kopntoret, sløve hippier, røkte hasj, AUdun røkte ikke. likte rødvin. Lei av de som satt der og fylte lokalet med røyk. Kunne ikke jage d eut, i strid med anarkistiske idealer. Fikk en ide; gikk til malebutikken og kjøpte skirkende gul veggmaling og malte redaksjonslokalet gult. Hippiene kom og skulle fyre opp pipene men syns det var ukiult med gulfarge så dde ville ikke sitte der lenger. Kvitt de på en diskre måte. Gulfargen ble der helt til Hjelms gate brant i 2014.

56:50

Jobbet heltid fra 1971 - slutten av 80 tallet. Hvorfor? Jeg øsnket å spre de motkulturelle ideene, livsstil, musikk, mat. Bok om Gateavisa. Avantgardistisk:: bilfri by, byen for mennesker, mat produskjon i fabrikker med kjemikalier, GA lå langt foran andre org på venstresiden på å remme ideer som i dag er godtatt.

1:00

Hierarkiet i GA bestod av at de som gjorde mest hadde mest å si. ingen formell redaksjon, åpne redaksjonsmøter. økonomi spontanistisk, gatesalg og abonnement. Ingen fikk betalt, de som solgte fikk ca 1/3 som bonus.

1:01

Aksjeselskap, Futurm forlag, 15000 eksemplarer, store trykkeriregninger for å unngå at enkeltpersoner sto ansvsrlig. Ofte plassmangel, måtte prioritere. desentralisert beslutningsprosess. To prosesser: layout weekend, trykkeritet måtte ha avisen innen mandag. Norges kommunistiske trykkeri på Grønland. De som holdt ut lengst tok de siste avgjørelsene.

1:04

Christian Vennerød, 1977, omvendt vetorett: man må argyumentrre for hvorfor den skal på trykk når andre ikke liker den. Hvis en person insisterte på at artikkelen skulle være me så ble den med. Intense diskusjoner og folk kunne innse at de tok feil og artikkelen var håpløs. Idag ser man at hvis et menneske blir krenket blir artikler refusert og sensurert, og det er en fare for ytringfriheten.

1:07

iljøet var en blanding, de fleste var i 20 årene. Flere studerte, alternativ livsstil, Et amngfold. Terje Nypan, riksantikvaren, Terje Emberland, Holocaust senteret, Arstein Bjørkly, Christian Vennerød, Dine Penger, Luksusfellen, Arvid Weber Skjærpe. Kommunenes sentralforbund, Ingrid Østenstad, Kjetil Wiedswang, sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen,

Lill-Ann Chepstow-Lusty. De tenkte ikke som mange tenker nå, kun karriere og utdanning, få jobb med en gang. De tenkte alternativt. GA betydnong, samfunsdebatteen .

1:11

Mer festing osv før, ikek legg deg ut med fageliten. Kulturen på 7 80 taller, folk så svakheter go jobbet alternativt og reformerte sitt eget fag. Thomas Hylland Eriksen

1:12

Thomas Hylland Eriksen var student, nattevakt og jobbet i GA. militærtjeneste, ilitæenekter, søknad om at han skulle få godkjent arbeidskollektivet istedenfor militærtjenesten. Fikk dermed penger fra staten. Sivilarbied.

1:14

Venner på fritiden også, men mange som ikke kjente hverandre også. Audun boode i barndomshjemmet hele 70 tallet til studiene var ferdig. Kjellerstue brukt av brødre før. Hadde fester og møter der, og moren syns det var ok. Bodde der til 79 når han var ferdig med jusstudiet. Bode gratis og litt inntekt fra å selge gateavisa. Somerjobber, studielån. Juss-buss. gratis juridisk bistand,fra juss studenter. Ble med der tidlig, det var radikalt. Juss studenter var konservative, støttet Høyre. Ml, SV og venstre, radikale og hippie inspirerte var med.

1:17

Boliggruppa.hjalp folk med problemer med utkastelse. ulovlig husleie, bygårder i oslo. riving av oslos gamle bydeler. 70 tallet, arbeiderbydeler skulle rives og bli blokker. Grunerløkka vålerenga, rodeløkka, kampen. studenter, kunstnere, hippier, alternative bevegelse, billig husleie, leiegårder. husleie regulering. Boliggruppa bistod disse menneskene for å ikke få boligene revet. Markveien, 70 80 tallet, kraftige demonstrasjoner, oslo bystyre snudde og bevarte alt på slutten av 70 tallet. ulike juridisk faglie temaer, ansettelsesforhold, oppsigelse.

1:21

Kommunen kjøpte opp leiligheter, rehabiliterte og solgte tilbake til selvkost. De kontaktet juss buss for å ansette de for å få kontlakt med folk på østkanten så de kunne etablere kontakten mellom kommune og beboere. Oslo byfornyelse AS. Husbanklån, rehabilitering, tilbakeføre til beboerne. 2 - 500.000 fopr en bygård. Trehus på Kampen og Vålerenga. OBOS leilighet. arkitekter som var opptatt av kulturminnevern.

1:26

rehabilitering, toalett i gangen, entreprenører. Borettslag, Arbedierklassen, ville ikke ha gjeld, egenandel, 50.000 for en leilighet. Mange ble med. Den førte leilighetene som ble solgt gikk for minst 100.000 kroner mer enn han hadde gitt for den for en måned siden.

1:30

grunerløkka var en bydel for fattige, men en blanding av arbeiderklasse, studenter, alternative mennesker. Kultiurminnevern, oslo bys vel ville rive hele løkka. Stockholm, storee deler ble revet der. Kulturminnevernet. Eplenickers borgrskapet, grådie kapitalister, verdikonservative og radikaleere bestemte at alt skulle vernes i Oslo. Setningsskader, hussopp, råte.

1:33

noen ble revet. Ett er på olaf ryes plass øverts til venstre rett ovenfor villa paradiso. Den bel oppført da. Ble tegnet i murstein og skråtak, de ble godt tilpasset for å gli inn.

1:34

tregårder på vålerenga og kampen, med boliger i bakgården og balkonger. Husbanken sa det var for dyrt å rehabilitere, de tok derfor nødvendig oppussing ut av budsjettet så kunstnere og stundeter kom inn og gjoprde den jobben mot å få bo der. Noen bor der enda. Kollektiv med individuelle leiligheter. husbanken godtok budsjettet.

1:37

Bodde hjemme, ville ikke flytte før han kunne flytte til et flottere sted. 1980, jobb i oslo byfornyelse. Hansekfsabrikk Torshov, firmaet kjøpte den gamle fsabrikkbygningen med gigantisk murvilla som kanskje skulle rives. Nedslitt hus, hvem vil bo der? Audun sa han kunne bo der mot å være vaktmester. Der opprettet han et kollektiv med noen venner og ble boende i 3,5 år. Hadde scene i stuen, og fontene. 3 stuer og 5 soverom.

1:41

Enormt strømforburk, men lysverket kom aldri og ba om betaling. Når de måtte flytte ble strømmåleren demontert og kastet på fyllinga.

1:43

Nachspielk med musikere, Susie and the Banshees, New Order, sosiale og tematiske samlinger. !981 Gateavisas søppelaksjon. Grio Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Jon Rognliesm Christian Vennerød, Mari Toft. Yippier i New Yor stjal søpal til kjendiser for å få forståelse for hvem de var. Stortingsvalg 1981. Ble pågrepet, politi, politistasjon, men de fant kun søppel så de ble sluppet løs. Pakket ut alt på to langbord i Villa kveldsro med forskjellige fagmiljøer. Hasjpipe hos Brundtland. Gro er ikke så selvdisiplinert som du tror. Slankediagrammet til Gro og datteren som gikk opp og ned. Konferanse i Frinland og gått opp to kilo.

1:48

Kåre Willoch sin søppel: han er ikke så ufølsom. Fant en tale til hans kone; "du vet jeg ikke er så flink til å uttrykke følelser, men jeg skulle bare si at jeg er gald i deg". Hengte ikke ut men fremhevet de som mer mangfoldige mennesker. Dagbladet intervjuet de, invasjon av privatliv. Spurte jurister om det var straffbart å stjele søppel? NEi, så kenge det er kastet. hang tiolbake striesekker med marihuana blad på sekkene.

1:52

fest i villa kveldsro, skulle dra midnatt ig hente søpla. Jon Rognlien kjørte, de andre var litt fulle. Hos Gro var det politi siden hun var statsminister, sekkene sto utenfor, politiet kjørte litt rundt, Christian Vennerød, de ble pågrepet mistenkt for å skulel stjele. Påstod at de kun skulle ta bilder. Ingen straffeforfølgelse. Utenfor hos Willoch var det mer stille, ikek noe politi. Kommer en detaljert beskrivelse i boken om Gateavisa, 39 år siden, husker ikke alt.