Jan Bojer Vindheim

Jan Bojer Vindheim er skribent og politiker for Miljøpartiet de Grønne i Trondheim. Jan var sentral i norsk motkultur på 1960- og 70-talet, blant annet som redaksjonsmedlem av Gateavisa og redaktør av tidsskriftet Vannbæreren. Jan var også med og grunnlegge Arbeidskollektivet i Hjelms gate i Oslo. I dette intervjuet kan han fortelle om det indre livet i Gateavisa og hva han selv brant for av saker.

Jan Bojer Vindheim ble intervjuet av Cathrine Hasselberg på videokonferanse den 9 november 2020.

Under finner du en autotranskribert logg av hele intervjuet. Det er en del feil og vi jobber med å renskrive dette.

[00:00-00:59]

Jan blir vanligvis kjent som Jan Bojer Vindheim 1945 og bor for tiden i Trondheim da jeg har bodd de siste 40 årene med heter du Jeg vinner herfra nå ble det registrerer på Jan Hvor kommer vinden fra det er vi snart i et kollektiv på Karlsøy i Troms i 1972 og da kalte vi det for Vindheim går så tok finalen etter det men det bare jeg som har fortsatt å bruke OK men får du lov til å bytte navn til det lovlig Nei Ok da Er han finne ut av det Skal vi se jeg skal jo prøve å snakke med deg og at avisa og hvordan den starta med tenkte at siden gata hvis det er jo relativt politisk så kan vi kanskje begynne med at du fortelle meg om din


[00:59-01:59]

politisk interesse og engasjement da Hvor var det det begynte Nei jeg har jo foreldre med bakgrunn i arbeiderbevegelsen kommunister og sosialister som vi har vokst opp med politikk og ble tidlig med i først av f og deretter Sosialistisk Ungdom som jeg forlot hjemlandet overtok Hans marxist-leninist som tok over sosialistisk ungdomsforbund i Når var det 19 69 68 og det er en ting men det var jo en intern strid i sosialistisk ungdomsforbund som Jo Var ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti Hvor i dag i utgangspunktet så var det mange av oss som var på siffer og denslags så kom dama kystleden listene som hadde en annen holdning til hver kamp og det er det var mange politiske motsetninger førte til slutt til et brød


[01:59-02:58]

at du er skikkelig nissene tok sosialistisk ungdomsforbund ut av SV og SP måtte starte en ny ungdomsorganisasjon som en jeg tilhørte den pasifistiske Fløyen Det er ikke meg kystledhyttene så jeg forlot organisasjonen damer tistlene overtok det var interessert i det var jeg ble anarkist opptatt av det anarkistiske ideologi først pasifisme og fra pasifismen avledet anarkisme ikke-voldelig motstand studerte Gandhi besøkte kibbutz Israel og opptatt av Kollektivet som som en måte å leve på så 1970 som det var et hus i Oslo Ingar merli garveri bygning hjelmsgate 3 på Majorstua


[02:59-03:59]

som var leid ut til kunstnerkollektivet Gras gruppe menn og kommunen betale husleia men gressklipper fant et annet sted som var beregnet for deres formål så huset Sto opp litt slitent mens kommunen fortsatt betaler husleie og forskjellige aktiviteter i mangel på hus flytende inn der jeg drar en bokhandel ble kalt Dahlia smart også kom oss om et forlag futurum forlag som var starte opp på forsøksgymnaset i utleie av i som het pH forkortelse forkortelse for fysikk og fantasi har skrevet med pH i stedet for som kommer ut med en 3-4 nummer såkalte utgiveren av det her er PH for futurum forlag og futurum forlag


[03:59-04:59]

fikk lokaler i hjelmsgate det hadde også vært en annen undergrunns avis som hadde lokaler hjelmsgate tidligere som heter Vi bra som hadde kontor i hele natten kan bare med et nummer Det blir beslaglagt av politiet og som var at fordi det ikke var oppgitt trykkested så var det ulovlig trykksak som måtte beslaglegges antagelig årsaken til Beslaget var forsidebilde som viser politimann som sparka en liggende demonstranter hodet og en fotomontasje da ikke et ekte foto rimelig at noen kunne bli forkjøla men påske De brukte for å beslaglegge avisa var iallfall at ikke si det ikke var oppgitt så vidt jeg husker Så du kom aldri noe nummer to av de bra men sommeren 1970 så fant Oslo kommune ut at vi betalte husleie til et pluss


[04:59-05:59]

smykke eksisterte så vi som hadde Vis meg hadde virksomhet i huset de blir stilt overfor en situasjon og plutselig måtte begynne å betale husleie og for å få til det så bestemte oss for å slå sammen alle de ulike virksomhetene huset Det var den var min bokhandel det var for lager du var en liten restaurant som serverte makrobiotisk mat er en spesiell vegetariske stil og det var en forretning som solgte brukte klær Jeg vil slå av savner alt dette sammen til arbeidskollektivet hjelmsgate og meldinger og bare borti skulle har felles økonomi at vi skulle skifte på å drive de forskjellige virksomheten i huset sånn at enda en dag bakte du Brenna dag solgte du bøker om tredje dagen Så hva skal du gjøre sånn at alle


[05:59-06:58]

gave roterer ingen skulle være bundet til å ha sin identitet knyttet til et spesielt gjøremål også alle skal du kunne gjøre alt og selvfølgelig menn og kvinner var ikke noe forskjell på det når jeg bakte brød er det vaskepulver har sett hva slags kjønn du måtte ha Så vi slo seg for alt dette meningen var at vi ikke vi skulle ikke bo sammen vi skulle leve vi skulle arbeide sammen og har felles økonomi i virkeligheten vi hadde så fant vi der ut at vi måtte ha et organ for dette Kollektivet godt arbeidskollektivet gjenskape og vi fant ut at det var jo naturlig at futurum forlag skulle stå for utgiver av organer hvert som vi ble enige om å lage en avis som vi kalte for Simen den kommer et nummer og fikk


[06:59-07:59]

nummerert som et nytt nummer av PHP ho hadde kommet med 5 nummerene sånn så dette var p6t Kan du sjekke på nettet her ligger en faksimile i timen da men så var jo som sagt et kollektiv med flat struktur for alle måtte mene akkurat hva de ville så vi kommer med heftige diskusjoner om hvordan nummer to av Kollektivet Tidsskrift skulle revet og vi ble aldri enige at det var langvarig diskusjoner skulle være velvillig innstilt og som av Kina Skulle vi fortelle meg vits men som en undersøkelse osv flytegrense lese allmøter Hvor mange ikke ble enige om hvordan sånn at ett av medlemmene Kollektivet Iben gjort han ble lei av det her og gikk opp på loftet og begynte å sirkulere opp et rundskriv fra min liste over hus som kunne okkuperes


[07:59-08:59]

og kom skrev som overskrift Oslo Gata Vis så kommer jeg inn da men som sto der da Så dette var jobber med noe som helst den kiler Det er ingen som deg så det er deg lenger men det er et faktum voksark som du lager hull i enten min skrivemaskin eller en spesiell pen så blir smerten trykket gjennom den her er en tungvint Forbrukerrådet datamaskin men den gang at vi gjøre for han Men jeg får vi stund siden og jeg synes vi leke opp 50-60 eksemplarer av Oslo Gata avis og gikk ut og solgte som foretok 25 år eller noe sånt og de tjente blir faktisk penger på men dette var en suksess og vi gikk ut noen formell beslutning strukturen i Kollektivet Dance vi etablerte en selveste Alta redaksjon som hadde all makt til å lage det her men det blir på en måte akseptert


[08:59-09:59]

eneste nummeret Oslo Gata vi svar da Kollektivet utgivelse fortsatt utgitt futurum forlag og Fortsett med et nummer i rekka pH Nei da at det første nummeret storverket nummerert som et nummer av pH men det andre ble det så vidt jeg husker å ja så etterhvert så ble det av og gå til avisa fylte tomrom ble spredd over hele landet var en kort styrende organ for anarkistisk fraksjon så starta de sitt eget Blad du prøver å finne der fordi jeg skriver det var det du sier vi hele tida Hvem er som var først og vi var blind 15:15 voksne og en 5-6 barn i i det her arbeidskollektivet etter hvert så begynte vi at de fleste av oss bodde sammen også et hus ut på Nesodden men vi er arbeid kom


[09:59-10:59]

finnes medlem Og så når dere da Simen er det de samme som ble det over fra skivebremser i timen til gata Visa eller hun var jo hele hele kollektive sorgen så det var hele Kollektivet sammen Det var det som var problemet at du skal til Harald møtene og Ingen ville gi seg og det ble ikke noe bra ut av det ble heftig heftig diskusjon med da Sånn at også Even Even brøt ut og i Japan og etterhvert så fordi vi fikk en annen fyr i stedet for at dette skulle være noe som alle gikk sammen om så er det de som var interessert i å jobbe med det så det var begrunnet prinsipp om det her er prinsipp et brudd men i prinsippet opprinnelig hadde hatt at alle skulle kunne gjøre alt for oss å jobbe med Visa Det var bare for de som er interessert i å jobbe med Visa Og mange av de som hadde hatt heftigst medlemmer på å møte De var ikke interessert i jobben


[10:59-11:59]

skjønner men hvordan er det man tar eller kanskje Det blir kanskje om hvordan man tar avgjørelser når det er men han bryter du fortelle meg litt om når dere to da sted i denne første det første blikk på måte var det da Bare liste opp steder Melhusbanken okkuperer var det annet inne og så det var litt annet enn han også Ja det var noen små notiser som rettferdiggjør at men det ligger en faksimile av hele nr 1 ligger også på nettet det går det an å sjekke Jeg tror du vi skulle være 4 av 4 Sider så det lista med nistepakke Per varehus tok en spalte en halv side så resten var det andre små notiser om til kamp mot ifølge politiet i deg og Samfunn er et rottereir i et AS


[11:59-12:59]

Dette er et Det var ikke det det står men det var liksom tendensen moment opprørsk innhold er det sånn Men hvordan ville dere beskrevet den døde da hvis du nå Elise operasjon men hva tenkte dere da liksom Nei jeg vet ikke var så dette var jo en av diskusjonene i arbeidskollektivet Hva vi anarkist reelle var vi kommunister var vi sosialister eller hva i all verden var vi så vi kommer aldri fram til noen definisjon eller noe Manifest eller noe som helst også vi hva vi jobber sammen Det var vi enige og Grundig vi var enige om hva gjør du nå på redaksjonsmøte Ross Det må jeg hatt en reaksjon som heter at det tvert pappa Ja fordi den første utgave


[12:59-13:59]

Kom og så hvordan har du den andre utgaven kom ut etter det ble den da mister med en gang og da fikk jeg mange flere husker jeg lurer på om det andre nummeret var det som vi trykke det var det vil jeg som redigerte og det blir vel trygt av folkereisning mot krig Det var et problem fordi at mesteparten av innholdet Hva synes eliteark også trodde vi at fmk hadde en offset maskin som trykte ea3 men det gjorde den ikke den trykte Izzat mellomformat sånn at av lisensierte arkene det måtte legge på siden og stiftet inn sånn at når du åpna midt i brettet ut hvert Ark Brende til å drømme som gammeldags hyttebok Nei vi hadde noen praktiske problemer som kommer på nyåret så gikk vi over til offset trykk men da var vi hadde vel fått en distribution over hele landet også


[13:59-14:59]

at også det er jo noe med Du må oppgi Twist opplag før det skal ikke lønne seg med oppsett og du må bli avfall i 1000 eksemplarer og sånn da men hun hadde jo flere tusen i opplag i løpet av 1971 Hvordan har du det beste prevensjon og at avisa over hele landet Ja det var jo bli spredd over hele landet men det ble ødelagt sånn små gate aviser på vært gate Kristi det stedet i Norge hvor de ikke hadde sine lokaler gate avis lagde lokalene slik er det knyttet til knyttet til det som blir tatt for gitt i opprøret det her da i stor grad så mye mye om musikk det er noen år siden det her Jeg vil ikke alle detaljer Men kan du si noe om at det var det viktigste innholdet i dag


[14:59-15:59]

Avisa for dere må jo ha følt at det var behov for at avisa var det dere dette måtte Ja det var jo et opprør som ikke ble fanget opp av de andre organisasjoner Kan du si at du var i stor grad et livsstil så prøv og så vi hadde jo en restaurant som serverte makt og grossist mat ikke sant Det var vi vil leve på en annen måte ville skaper ha en livsstil så nøyaktig hva du mente var mindre interessant enn at du ville være med på å finne andre måter å leve på og menn og kvinner var like til twoinone etter en spesiell identitet som trykker eller kjøkken arbeider eller renholderen alt skulle vi bytter på å passe hverandres barn altså ikke sant Det var alt arbeid skulle rotere sa at du var en livsstil så frø


[15:59-16:58]

først og fremst Hva gikk jo også på om på klær om rusmidler og gratulere alt skal være annerledes diskusjoner og som dere altså hvor langt Skulle vi gå i å være annerledes men hvis du deler av gata is historie var vel det var vel ikke så mange som skrev om narkotika på den måten som du gjorde når du var jo Du hadde jo forsåvidt begynte allerede i pH i forsøksgym tida så hadde de en sånn for brukerveiledning for hasj hvor det blant annet si at du må ikke svart tilbake kjøpe brune mener jo altså Vi hadde jo en medialisert holdning til cannabis enn det som var utbredt i samfunnet vi visste vel litt mer om deg enn de fleste også


[16:59-17:58]

Nei det var vel de fleste i arbeidskollektiv ekte cannabis og det forekom også at vi tok eller ned noen av oss ville jo at det skulle være en del av fellesskapet men det var uenighet om det det var de fleste var villig til å røyke men ikke til å trippe sa at Nei det var det var en del av diskusjonen og det bidro også til oppløsning av arbeidskollektivet i 1971 den gruppe mennesker arbeidskollektivet som hadde startet opp i et av de her i 1979


[17:59-18:59]

flytte fra hverandre men virksomheten i huset fortsatt men da eller mindre ambisiøs form Kan du si og så heldig herre med en felles storfamilien konseptet forsvant i stedet så ble det et antall virksomheter som jobber sammen i huset på forskjellig måte å vekke deg Jeg vet ikke så mye om det Men det her er stor familie konseptet det ble jeg få bort men til Bakkegata vise deg hvordan har du det Hvordan går det nye folk kunne bli med i gata mi som eksempel Når de dukker vel bare opp og redaksjonen menstruasjon ble løsrevet altså Det var det jo ikke en del av et kollektiv lenger selv om navnet arbeidskollektivet gjenskape ble beholdt som leietaker


[18:59-19:59]

huset så var de forskjellige virksomhetene selvstendige sånn at da Ja det blir sånn som det var ulike grupper som driver de ulike virksomhetene der en gruppe som drev med et vegetarisk kjøkken det makrobiotisk ut dette fordi jeg har lagt det var for krevende så hadde du bokkafeen som da het Japan Hausmanns mine som solgte anarkistiske litteratur og så hadde du da futurum forlag som hadde et kontor opp på loftet hvor de jobber bare med dataen ifra så kom det en del av andre organisasjoner innen da en organisasjon for sanger rettigheter og heter den da Det husker jeg ikke Nei det var en del sånne organisasjoner som fikk vondt


[19:59-20:59]

Yr i huset der i kortere eller lengre tid i begynelsen Du er jo kreditert som en av grunnleggerne av katt avisa du gjort Ja da Det stemmer det det var jo som sagt jeg var hjemme allerede fra første nummer selv om jeg vil fastholde at det formel initiativet kommer fra Iben men fra nr 2 så var vel kanskje jeg som var den viktigste slå nummer to og så utover i 1971 så det du skal ha sånne formelle ord for det heller enn det gjorde mesteparten YouTube ja Jeg fant fram ting som gjort det står Jeg skrev veldig mye Jeg fant illustrasjoner jeg gjorde jeg at det var jo ikke alene om det Men jeg var kanskje den som gjorde mest


[20:59-21:59]

steinstuhavna Hvor mange var det var da så vanskelig Det kom jo folk inn og de fleste medlemmene var mange av medlemmene av arbeidskollektivet var jævli villig til å være med også De som ikke kunne skrive de kunne gjøre drive melde at de forskjellige arbeidsoppgaver Trykkeri og gikk jeg over til Åse trykk Jeg husker at vi hadde vi ville ha resirkulert papir og det var nok Så tøft den gangen det var vi dro opp til en papir grossist og skulle ha resirkulert papir og så fikk vi det brakk 90 Trykkeri å trykke De ble sur fordi at det her resirkulerte papiret det støvet av krølla seg uttrykk i machina osv osv så tror det var et nummer var ute med det her i brød


[21:59-22:57]

resirkulerte papiret men vi var jo veldig opptatt av også den økologiske dimensjonen var jo en en faktor i i morgen formulerte ideologi Kan du si Ja de spørsmålsstiller er bare fordi jeg prøver å få som bilde av hvordan det var litt det indre livet i ei tid med fly og da blir det liksom på fremme hvis det var mye folk fra møtet til møte da så ville vel det kanskje gjøre noe med både form og innhold på Visa something og du la meg se ta en liten av sporing her altså vi bodde jo en 10-15 mennesker i et stort hus hytte på Nesodden og drar dag så var det noen som skulle være gjennom passe på barna Og de større barna skulle på skole men alle de andre Vi dro da med to biler inntil


[22:59-23:58]

Hvor vi da begynte å bake brød Nei Gjør klar til middagslaging og jeg og deltok i å si alt jeg har vært her og grønnsaker å bake brød og sykle rundt med brød i helsekostbutikkene osv osv men jeg dro også og sagt nå også på loftet å jobbe med å lage et nytt nummer av gata vise og flere kom til å hjelpe til med det men om vi hadde noen formelle redaksjonsmøte det var mer sånn at folk Kom innom på reaksjonsfarlig sette seg ned å jobbe kortere og lengre tid spurte om du har noe de kunne hjelpe til med osv Ja Kan du fortelle noe om forteller litt om hvordan du husker det at dere så dere selv i forhold til


[23:59-24:58]

andre mener storsamfunnet vi mente jo at vi sto for den nye mennesker som skulle ta over menneskeslekten føre den videre i ny og bedre retning der men også vi mente vil at at det var jo som revolusjonens veldig og i lufta hele tida Så vet du at revolusjonen skulle skje ved at vi levde på en annen måte at vi skulle gjennomføre revolusjonen i måten Vi levde på å ikke skrive lange artikler eller statlig politiske partier å stille til valg til kommunestyret råd osv vi skulle begynne å leve det nye samfunnet her og nå Ja også men du ikke du og gikk vi inn i politikken Og ja det var jo prøve å skjære bare Ja for 20 år seinere


[24:59-25:57]

Ja men mamma inneholder Hva var det du skrev mest om vi skrevet en del om musikk og vi hadde vel en del av litteratur så var det jo det du om mat og da Det var å spise vegetarisk eller makrobiotisk var jo ideologiene er jeg husker ikke jeg må nesten nesten bra i de gamle avisen for jeg husker hva jeg skrev jeg rekker jeg fikk den delen man er tispe og så begynte vi å oppdage en fornyer av NRKs min mor i buksen Super Mario nært knyttet til det som ble kalt hippie bevegelsen i USA og de hadde jo et helt nettverk av alternative aviser så de hadde starter noe som et alternativ press Syndicate


[25:59-26:59]

som imponerte på og det førte til at en gang i uka som fikk en svær konvolutt inn i postkassa med materialer i fritt kunne bruke bilder tegneserier artikler osv som det oversatt til mye av dette og spesielt så brukte vi mye av det her i tegningene det også i våre dager hvis du skal ha den illustrasjon i et manuskript så klikker du på den og drar den over til det burde vi ha det nå slipper den der og dette er det så enkelt hadde vi det ikke for 50 år siden men du Jobber du ved siden av eller hvordan var det dere fikk ikke penger til å selge huset bare spisesteder som genererte inntekter først og fremst om å se solgte som sagt brød vi lagde surdeigsbrød av biodynamisk korn som vi sykle rundt i helsekostbutikkene med men vi hadde også jobbe siden av også


[26:59-27:58]

Dette var jo sjølproletarisering av sin tid Så for å holde den nye samfunn i hjelmsgate livet så dro vi skulle vi ut å jobbe med noen prøvde å få seg jobb i industrien da Akers mek og sånne steder og noen av oss bli avisbud Så lenge så var av virksomheten til skattefinansiert med at vi leverte det borgelige organet Aftenposten på dørene rundt omkring i Oslo Ja vi må vi måtte stå opp tidlig da sto opp 3 ut med avisene også heldigste fall en time eller to på ryggen før jeg skulle til med å bake brød og skjære grønnsaker Alle som var like flinke til å bidra sånn er det jo en gruppe mennesker at jeg var vel kanskje ha den som var


[27:59-28:50]

den sterkeste geologiske visning til grunn da får de andre så var det kanskje mer at de hadde havne oppi det og det var noe sånn det var men da Ja så vi måtte jobbe ved siden av øya for å holde liv i det Ja men senere når du Når var det du dro i den Lisa jeg forlot vel kjæresten min dro fra Oslo i 71 grader blir det i arbeidskollektiv gikk i oppløsning men du fortsette og jobbe med gata vi så når vi var i Oslo Så dro vi innom hjelmsgate og Kina med redaksjonens lokale og videre på ulike Vis sånn at jeg var vel medarbeider i en god del nummer utover i 71 og 72


[28:52-29:52]

ensidig audio til Karlsøy å starte vårt eget Tidsskrift vannbæreren noen år seinere lenger når vi bodde på Karlsøy i 20 år timer av vannbærer de Skal skaffe oss fordi eget Trykkeri også sånn at det var det var fullstendig egenprodusert kommer en ting som heter alkoholen du skulle det Nei det var det kanskje senere Jeg bare lurte på hva du spørre deg om han tok over etter Er Audun var en viktig skikkelse han har vært Han er ikke likt å være så mye forurenser ærlig ikke den tida han var avhengig av å leve av sin arkitektvirksomhet så var han ikke særlig


[29:52-30:48]

på vegne av gata vise og de at forsåvidt flere av medarbeiderne at ikke alle også fotosyntetiserende gata Visa og kanskje til og med kommer bidrag men var ikke interessert i å stå fram som en støttespiller for den ferdig narko propaganda Blade anarkist aviser osv som fikk undergravende virksomhet de kunne nok støtte undergraving av samfunnet de vil ikke at noen skulle vite at hvis du føler for Urtegata vise deg lenger Så fikk jeg at avisa men nå får jeg ikke lenger Jeg forstått at det har en ny redaksjon som har tatt over å endre konseptet men jeg har ikke sett de nye som har kommet nå


[30:52-31:51]

Hva kan du si hva er Nei da blir det vanskelig å sammenligne i gata Visa før han om det har det samme om du har det samme men det har jo vært en lang historie Nå kommer jo gate boka senere i høst så vidt jeg forstår hvis jeg har klart å finansiere de har sett lignende og det er klart at det er noen temaer og CD samfunnskritiske de frihetlige alternativer kotik av politikk og sånn generelt Flekke Flekke uhøytidelig holdning til samfunnet som skilte seg veldig fra så synes jeg så på for eksempel Klassekampen eller orientering eller i andre det å være det å være Radikal samfunnskritiker det skulle være alvor det skal ikke være noe tull Og det var der gata v5a andre restaurant som vi var vi var frekke og


[31:52-32:51]

rapp i kjeften Og altså det blir jo mye mye tidligere timmy-tid når for eksempel i Syria Norge fjerne Marit å komme inn og en del andre som var mye frekke i kjeften enn det jeg var Men det var jo en grunn Tone i gata vise hele tida at jeg skulle ikke skulle ikke kjøpe Samfunnets premisser være kritisk og Reidar Bøe de også skulle ikke være mulig å få samfunnsinstitusjoner og det gjorde jo at og det var fordi at vi var kontroversielle og Våga og være frekke at vi blir så utbredt også at hvis jeg hadde resultert i samme synspunktene og plateanmeldelse nå sånn i mer anstendig ordelag bevaringsverdig gidder å lese Men jeg tror du Ja ok


[32:53-33:45]

tror det med Hvorfor er det fortsatt Hvordan var det så mye data hvis han fortsatt er i dag Det må du spørre dagens infeksjon og det må jo være deg grunnleggende det er vel fortsatt behov for litt du vil alltid være behov for noen som gjør narr av makthaverne og tørr tørr å kritisere dem på en uhøytidelig og uverdig måte også men det er klart jeg som en gammel mann etter hvert så innser jo at de formelle puttet kanalene enten ved kommunestyrevalg eller høflige leserbrev i Aftenposten Adresseavisa også har sin funksjon men ikke alltid være viktig at noen sier fak U og fingeren opp til makta


[33:53-34:23]

legge gratis er veldig stolt av det et punkt i livet Det er jo over 50 år siden Ja det er vel nøyaktig 50 år siden da sa at jeg ler jo helt annet liv nå men det var artig liv og akkurat det fellesskapet som jeg hadde i gjenskape den korte perioden Det var en viktig periode i livet mitt


[34:26-35:25]

Er det noe du har lyst å fortelle meg at avisa som ikke er Martin og nei jeg tror jeg har vært innom de viktigste jeg men hvis du kommer på noe annet som du spørre om så må du bare ta kontakt igjen er det viktig å vite at avisa Nei at også idømt jeg jobba der så hadde jo heftige diskusjoner i den aksjonen og så vidt jeg har forstått så har det ikke vært mindre heftig i tida siden og det er jo veldig bra at du har et et sted der du kan krangle så Busta fyker om å bli enige om å være uenig Jeg skal ikke si noe om skal ikke si så mye om presidentvalg i USA men det er jo en Partner som nekter å snakke med den andre det Det er ikke særlig produktivt og så vi kan det er greit å være kritisk til makta og men nå har


[35:25-36:24]

vært folkevalgt politiker i 30 år cvt tendiøs er litt større forståelse både for de begrensninger som ligger på maktutøvelse samfunnet og opposisjonens muligheter for å nå fram men jeg vil jo fortsatt hevde at det er behov for den typen protest som ikke aksepterer premissene som Acta vil legge på noe sånt i diskusjonen og det er kanskje det som har vært viktig for data Hvis en svært dyktig virke bilder villig til å bryte konvensjonene og være annerledes å ikke akseptere de begrensningene som det vært mye snakk om 6 og så og så vi har vel Jeg tror at gått av is og så har noen naboer når det gjelder framstilling av sexer offentlig rom uten at du ville komme på noe for eksempel men også at du har har noen som noen som ikke aksepterer


[36:25-36:57]

situasjonen som er grunnlaget for vellykka gata Hvis jeg sier takk stopp da er det greit for deg å bli ser ikke jeg tror ikke jeg har sagt noe som er så de skrive så ødeleggende kan vi trene med at det vil være ille at du kommer ut så vær så god Takk