Folkeverkstad

gratis studio og utstyr til opptak i Bergen

Velkomen til åpningsfest for folkeverkstad for munnleg historie på Bryggen i Bergen, fredag 30. september 2022 kl. 14.00.

Studio Bryggen

Folkeverkstad for munnleg historie ligger sentralt i Lodin Leppsgate 2B på Bryggen i Bergen. Studioet ligger i samme etasje som Memoar sitt kontor.

Bergen off. Bibliotek

Vi intervjuer i lokal-historisk avdeling Vårt Vestland kvar tirsdag. De lokalhistoriske avdelingene på bibliotekene ser at muntlig historie skaper et større mangfold.

Studio Møllaren

Ligger i Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Møllaren Frivilligsentral, Memoar og Sydneshalvøyens Kulturhistoriske Forening drifter dette studioet.