Senter for munnleg historie: 2024

Kjære venner av muntlig historie

Politikk: Jeg bruker å si at muntlig historie er livet, demokrati og kulturpolitikk. Alle har ei fortelling å dele. Alle skal ha rett til å gi sin versjon videre til framtida! Historia er polyfonisk, den er satt sammen av ulike stemmer. Derfor vil Memoar nå skape nettverk og jobbe politisk for at Norge, eller hele Skandinavia! har et senter for muntlig historie innen 2024. Vi har allerede kjøpt inn memoar.se i tillegg til memoar.no.

Arkiv: Nå utfordrer vi arkivinstitusjonene. Muntlig historie, intervju og samtaler som er tatt opp som lyd og video, må tas vare på i evighetens perspektiv. Muntlige kilder skal ha samme egenverdi som skriftlig materiale.

Bakgrunn: De siste åra har Memoar vokst fra å være en liten frivillig organisasjon til å bli fire ansatte. Jobben med å bygge opp et nasjonalt audiovisuelt arkiv med muntlig historie fra vår tid, er for alvor i gang. Memoarkontoret har flere titalls prosjekter over hele landet. Arbeidet kobler sammen frivillige og historielag, museum, bibliotek, høgskoler og universitet. Flere hundre intervju er publisert på memoar.no og minner.no. Snart har flere tusen mennesker fortalt.

Et nav: I praksis er Memoar blitt et nav i arbeidet med muntlig historie i Norge. Arbeidet vårt kobler sammen folk som vil intervjue og samle. Vi utdanner ungdom og voksne. Vi hjelper forskere å få inn kvalitative intervjuer. Memoarkonferansen samler fagmiljø og entusiaster, både i Bergen by og via streaming.

Formidling: Memoar arrangerer kurs og fortellerkvelder over hele landet. De ansatte produserer podcast og skriver bøker med og om Muntlig historie. Teaterfolk, filmskapere og kunstere bruker fortellinger samlet inn av Memoar. I vår lanserer vi en omfattende formidlingsplan: Fortell!

Fast drift: For å skape Senter for munnleg historie må Memoar gå over fra prosjektdrift til fast drift. Det er flere løsninger for å komme på statsbudsjettet og få varige tilskudd. I dag er Memoar et historielag. En mulighet er å gå over fra prosjektdrift i frivillig sektor til fast drift i ABM-sektoren. Jeg håper det neste året byr på diskusjoner, idemyldringer og engasjement!

2. februar 2022
Talas! Hilsen Inger Christine Årstad, daglig leder i Memoar fra januar 2022