Årsmelding 2014

Det starta ein vinterkveld over eit glas kolsvart vossaøl på ei kneipe i Øvregaten i Bergen.

  • Bjørn Enes var frilansjournalist - med erfaring frå utvikling og produksjon av digitale media. Mellom anna var han prosjektleiar for Neveragain.no - eit prosjekt som bygde opp eit arkiv og ein publiseringsløysing for tidsvitnefoteljingar frå norsk og internasjonal krigshistorie. Han var og med på å utvikle Helsefilm.no. Du finn meir om Bjørn på nettsida hans - www.enes.no

Kontakt Bjørn : bjorn@enes.no

  • Jostein Saakvitne var ein erfaren medieforskar og -produsent med fartstid fyrst og fremst frå mediesenteret ved Høgskulen i Bergen. Han har skrive fleire lærebøker og fagartiklar om medieutvikling og elektromniske medier, og har leia ei rekkje utviklingsprosjekt. Ved sida av elektroniske media, er historisk stoff ei stor interesse hos han. Det er dette som vert fokusert i denne videoen:

Kontakt Jostein: jossen99@gmail.com

  • Ikkje lenge etter vart Lars Ole Hafsmo trekt med i arbeidet. Han var altmoglegmannen i trekløveret, ein allsidig kulturaktivist, songar og historiesamlar med hovudbase i Nordfjordeid.

Kontakt Lars p ålarsolehafsmo@gmail.com

Heile 2014 vart eit år med idear og diskusjonar. Sakte, men sikkert vart ein visjon konkretisert.

Gå til 2015