Årsmelding 2016

16-12-07-Årsmelding2016-Oppdatert.pdf
Presentasjpon-Memoar-16-12-05

Presentasjon til årsmøtet i desember 2016

Arbeidet til Memoar veks raskt.

I 2016 har aktiviteten i Memoar auka raskt. Det har utvikla seg eit mønster der førebuing og gjennomføring av innsamlingar vert organisert som prosjekt, stort sett saman med andre organisasjonar. Til eit styremøte I fyrste vart denne visualiseringa laga.

Sjå stor versjon her.

Årsmelding 2015 - 2016

Referat frå årsmøtet 6. desember 2016

Presentasjon på årsmøtet 6. desember 2016

Rekneskap 2015 - 2016