21/11-19: Lillehammer - presentasjon for musé og arkiv i Oppland

Publiseringsdato: 13.des.2019 07:06:33

Opplandsarkivet og Norsk Vegmuseum på Lillehammer var vertskap for ei fellessamling av arkiv og musé i Oppland fylke den 21. november. Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking var invitert for å presentere prosjekt Munnleg hitorie for alle. Bjørn Enes framførte presentasjonen, og inviterte til samarbeid og kurzs og oppstart av minneinnsamlingar.