Årsmøtet 2020

Årsmøte i Memoar - torsdag 26. mars 2020 kl 18:00.

Direkte sending frå Memoar-kontoret i Dankert Krohns gate 1 i Bergen.

Saksliste og saksdokument:

1. Konstituering: Årsmøtet blir gjennomført som fjernmøte. Det kan fylgjast på www.memoar.no og på Facebook.com/memoar.no. Medlemmer som ynskjer å ta ordet på årsmøtet kan ringa +47 41516745 under møtet..

2. Årsmelding 2019 (vedlagt))

3. Rekneskap (vedlagt)

(Spesifisert rekneskap)

(Revisjonsberetning)

4. Val av styre, valkomite og revisor. Årsmøtet får fylgjande forslag:

Styreleiar: Bjørn Enes

Styremedlem: Jostein Saakvitne, Ada Freng, Birger Haugdal, Marie Nicolaisen (ny).

Revisor: Mari-Ann Juvik, Advisor Revisjon

Valkomite: Audun Kjus (ny), Aud Mikkelsen Tretvik (ny) , Line Førre Grønstad (ny)

(PDF)

Årsmøtereferat