Tillitsvalde


Styret i Memoar, vald på på årsmøtet 18. mars 2021 :


Ny styreleiar: Hans-Jørgen Wallin Weihe, professor ved Høgskolen i Innlandet, Kunstnar, forfattar, redaktør og samfunnsdebattant, Lillehammer/Sollund

Marie Nicolaisen, kulturhistorikar, avdelingsleiar Sunnfjord Museum

Stein Øberg, penbsjonert naturforvaltar, lokalhistorikar, leiar av Fellesrådet for historielag i Oslo

Aud Mikkelsen Tretvik, professor ved NTNU. Historikar, forfattar, leiar av Sør-Trøndelag Historielag, Trondheim

Efraim Kanestrøm, salsleiar Covus Energy (batteridrift), antikvarbokhandlar, frivillig minnesamlar, Bergen.

Inger Christine Årstad, filmskapar, formidlingsleiar ved Mjøsmuseet, Gjøvik/Raufoss

Ny valnemnd: Bjørn Enes, Line Grønstad, Cathrine Hasselberg.

Revisor: Ann-Mari M. Juvik, Advisor Revisjon AS