Interkulturelt Museum - 4-6 oktober 2020:

Velkomne til kurs i samarbeid mellom Memoar, TekstLab og Interkulturelt Museum, 4 - 6 oktober 2020!

Alle er velkomne til å delta på alle samlingene. Men i utgangspunktet har vi lagt opp planen slik :

  • Alle møter søndag kl 11 - 17 (begge gruppene - både de som skal arbeide med tema Kjærlighet og de som skal arbeide med tema Identitet)

  • “Kjærlighetsgruppa” møter mandag kl 17 - 21

  • “Identitetsgruppa” møter tirsdag kl 17 - 21

Det er fint viss alle deltakerne som har mobiltelefon eller annet utstyr til å gjøre lyd- og videoopptak tar dem med, rydder god plass på disken og har nok strøm!

SØNDAG 4/10 2020: Kurs -11- 17

11 - 12:30:

Presentasjonsrunde

Om intervjuet og intervjusituasjonen.

Praktisk prøving med kamera

Forskjellen mellom journalistikk og muntlig historie

Åpne spørsmål - fri forteljing - stikkord, ikke ferdige spørsmål

Etikk og opphavsrett - avtale om bruk.

Særtrekk ved muntlige kilder og muntlig kulturarv.

Nøkler - "Magien" i den gode samtalen.

Avlevering

13-14: Emneord - eks kjærlighet - «kjærlighetskurs» Hvordan skal materialet vi samler brukes (utstillingsideen)?

 • Er det flaut å spørre folk om kjærlighet? Hva er kjærlighet egentlig? Hva er gode spørsmål? Diskusjon. (ca 1. time 15 min)

 • Fortell om hvordan folk bli kjærester?

 • Ble folk kjærester på andre måter før?

 • Kan alle bli kjærester?

 • Går det an å ha flere kjærester på samme tid?

 • Hva er forelskelse?

 • Hvor lenge varer forelskelse?

 • Er der flere former for kjærlighet? ( er det noe annet etter forelskelsen?)

 • Er kjærlighet egoistisk å få eller å gi?

 • Må begge være forelska?

 • Går det an å være kjærester uten å være forelska?

 • Kan forelskelse gjøre vondt?

 • Går kjærlighet over?

 • Hva er kjærlighetssorg?

 • mer

1415 - 1515: Emneord - eks identitet: «identitetskurs»

 • Hvordan skal materialet vi samler brukes (idear til kunstproduksjon)?

 • Hva er det å spørre om bydelsidentitet? Diskusjon. (ca 1. time 15 min)

15:45 - 17:00: Praktisk igjen:

Opptaksutstyr - (mobil - avlevering til IKM / Dropbox) filemail

Mandag 5/10 - 17 - 21 - “Kjærlighetsgruppa”

Vi fortsetter der vi slapp på søndag.

Vi trener på å intervjue hverandre, ser på resultatene og diskutere erfaringene.

Kanskje gjør vi “ekte” intervju?

Vi laster det innsamla materialet opp til Dropbox (eller annet avleveringsunkt som vi avtaler med IKM)

Hvis vi rekker det, dokumenterer vi et eller flere opptak.

Tirsdag 6/10 - 17 - 21 - "Identitetsgruppa"

Vi fortsetter der vi slapp på søndag.

Vi trener på å intervjue hverandre, ser på resultatene og diskutere erfaringene.

Kanskje gjør vi “ekte” intervju?

Vi laster det innsamla materialet opp til Dropbox (eller annet avleveringspunkt som vi avtaler med TekstLab)

Hvis vi rekker det, dokumenterer vi et eller flere opptak.

Alt foregår på Interkulturelt museum.

Spørsmål?

Skriv til Annelise/IKM, Christine /TekstLab eller

Cathrine / Bjørn / Memoar

cathrine@memoar.no - bjorn@memoar.no

Manual-Memoarmetoden